برگزاری نمایشگاه رسانه ای در کابل

برگزاری نمایشگاه رسانه ای در کابل

دوشنبه ۱۹ اسد ۱۳۹۴

نمایشگاه دو روزه رسانه ای افغانستان با حضور شماری از مقام‌های دولتی و مسؤلان رسانه‌ها، نماینده‌گان شورای ملی و خبرنگاران در کابل برگزار شد.
در این نمایشگاه، رسانه‌های مختلف تصویری، صوتی، چاپی و آنلاین، فعالیت‌ها و دست‌آوردهاى‌شان را به نمایش گذاشته اند.
مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ که از این نمایشگاه دیدن می‌کرد، گفت: وقتی همه رسانه را تحت یک چتر جمع می‌کنیم، به همه نشان داده می‌شود که رسانه‌ها در افغانستان چقدر رشد و دست‌آورد داشته اند.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ هم‌چنان افزود: «اگر چهارده سال پیش، برای کسی از شمار امروزی رسانه‌ها در افغانستان می‌گفتید، تصور می‌کرد که شوخی می‌کنید که امروز رشد رسانه‌ها در افغانستان در تاریخ پیشینه نداشته است.»
بانو مصطفوی با ستایش از برگزار کننده‌گان این نمایشگاه گفت که راه اندازی چنین برنامه‌هایی، همگرایی و تفاهم را میان رسانه‌های افغانستان ایجاد خواهد کرد. او گفت که آرزومند برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها در آیند نیز هستیم.
معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ از برنامه و طرح‌های این وزارت در این زمینه یادآوری کرده گفت: ما به‌خاطر نبود بودجه بیشتر توانایی راه‌اندازی این‌گونه نمایشگاه‌ها را نداریم، اما در همکاری با بخش خصوصی تلاش خواهیم کرد که در آینده نیز نمایشگاه‌های این چنینی را برگزار کنیم.
فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا حین دیدار از این نمایشگاه گفت که برگزاری چنین نمایشگاهی در تاریخ افغانستان بی پیشینه است که از طریق آن همه شهروندان با تلاش‌ها، دست‌آوردها و کارکردهای رسانه‌های افغانستان بیشتر آشنا می‌شوند.
مسلمیار افزود که راه اندازی این نمایشگاه‌ها تصویر درستی از افغانستان را به جهان نیز معرفی خواهد کرد.
وقتی به هر طرف نمایشگاه سر می‌زدی غرفه‌های زیادی برای رسانه‌ها گذاشته شده و همه سرگرم بازدید و معرفی کارها و دست‌آوردهای خود بودند.
محمد دوست امیر مدیر عمومی آرشیف رادیوی افغانستان که غرفه‌اش یکی از آمد و شدترین غرفه‌های این نمایشگاه بود، به ماندگار گفت: در نمایشگاه امروز همه داشته‌های معنوی رادیو افغانستان را به نمایش گذاشته ایم که با استقبال بی‌سابقۀ بازدیدکننده‌گان مواجه شد.
وی افزود: آرشیف رادیو افغانستان مملو از داشته‌های فرهنگی افغانستان است که برگزاری این‌گونه نمایشگاه‌ها در جهت انتقال این میراث به نسل نو کمک می‌کند.
امین ولی مسوول غرفۀ رادیو سپوژمی اما می‌گوید:»آن‌چنانی که ما انتظار داشتیم، مسؤلین از این نمایشگاه استقبال نکردند؛ تنها وزیر اطلاعات و فرهنگ این نمایشگاه را افتتاح کرد و اما از غرفه‌ها دیدن نکرد در حالی که ما انتظار داشتیم تا مسؤلین این وزارت از غرفه‌های ما دیدن می‌کردند. چون کار رسانه‌یی مربوط این وزارت می‌شود.»
در این حال، احمدقریشی، رئیس مرکز خبرنگاران افغانستان نیز گفت که گرچه کار رسانه‌ها معرف آنان برای شهروندان است، اما راه اندازی این گونه نمایشگاه‌ها سبب می‌شود تا آنان در پیوند به کارها و برنامه‌های خود نظرخواهی کنند و برای بهتر شدن و نوآوری کارهای رسانه‌یی تلاش بورزند.
دانش کروخیل، رئیس خبرگزاری پژواک نیزگفت: برگزاری این‌گونه نمایشگاه‌ها زمینه را برای گسترش همکاری میان رسانه‌ها بیشتر می‌سازد و برای بازاریابی به رسانه‌ها نیز مؤثر تمام می‌شود.
اسلام‌الدین پاییز مسؤل رادیو پولیس که محصولات بخش رسانه‌های وزارت داخله را به نمایش گذاشته بود، گفت: ما امروز تلاش کردیم تا پولیس و کارکردهای وزارت داخله را به مردم معرفی کنیم تا از این طریق شهروندان با پولیس همکار شوند.روزنامه ماندگار