به ممنوعیت فراگیر ورود روزنامه‌های پاکستانی به کشور پایان داده شود

به ممنوعیت فراگیر ورود روزنامه‌های پاکستانی به کشور پایان داده شود

جلال آباد، ۴ میزان ۱۳۹۱

مرکز خبرنگاران افغانستان ممنوع شدن ورود "همه روزنامه‌های پاکستانی" به افغانستان را خلاف قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی کشور می‌داند و از دولت افغانستان می‌خواهد به این کار پایان دهد.

از جمعه گذشته ورود روزنامه‌های پاکستانی به به کشور به دلیل آنچه که بازتاب "مطالب تبلیغاتی علیه دولت و نیروهای امنیتی افغانستان" ممنوع قرار داده شده است

وزارت داخله افغانستان به پولیس سرحدی دستور داده است که پس از این جلو ورود نشریه‌های چاپ پاکستان را بگیرد و نسخه‌هایی ازآن را که توزیع شده است نیز جمع آوری کند.

گفته می‌شود که برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌های چاپ پاکستان تبلیغات طالبان و حزب اسلامی را علیه دولت افغانستان و نیروهای خارجی به نشر می‌رسانند که نشریه شهادت، متعلق به حزب اسلامی گلبدین حکمتیاراز این دسته است

این نشریه‌ها از راههای گوناگون به ویژه تورخم در ولایت ننگرهار به ولایات شرقی، جنوبی و حتی کابل انتقال داده می‌شوند.

مرکز خبرنگاران افغانستان به این باور است که منع ورود "همه نشریه‌های پاکستانی" به افغانستان تا جایی که خلاف معیارهای ژورنالیزم عمل نکرده و به عنوان یک ابزار در توجیه فعالیت‌های خشنونت آمیز استفاده نمی‌شوند، نادرست است و باید به آن پایان داده شود.