مرکز خبرنگاران افغانستان از دستور بازداشت عامل توهین و لت کوب خبرنگاران در جلال آباد استقبال می کند

جلال آباد، ۸ حوت ۱۳۹۱

مرکز خبرنگاران افغانستان از تصمیم دولت مبنی بر بازداشت یکی از عوامل لت و کوب و توهین خبرنگاران در شهر جلال آباد استقبال می کند و خواهان پیگرد قانونی همه افرادی  است که دراین قضیه نقش داشتند.

صبح شنبه 6 حوت شماری از خبرنگاران  که به منظور پوشش خبری و تصویری حمله انتحاری بر یک ساختمان اداره امنیت ملی در محل رویداد حضور یافته بودند از سوی ماموران امنیتی مورد توهین و لت و کوب قرار گرفتند اما ماموران امنیت ملی به این هم بسنده نکرده و وسایل کاری آنان را نیز گرفتند.

7 تن از خبرنگاران و تصویربرداران تلویزیون های آریانا، هیواد، ژوندون، طلوع، فرانس پرس و آژانس پژواک گفته اند که مورد لت و کوب و توهین ماموران امنیت ملی قرار گرفته اند.

زیار خان یاد، خبرنگار تلویزیون ژوندون در جلال آباد گفته بود که نیروهای امنیتی  سه بار او را در حالی که قصد پوشش خبری این رویداد بود، مورد لت و کوب قرار دادند.

به گفته وی، آنها ابتدا مرا با قنداق های تفنگ زدند و کمره ام را گرفتند اما زمانی که همکارم و دیگر خبرنگاران برای پرسیدن حالم آمدند، آنها نیز از سوی نیروهای امنیتی مورد لت و کوب قرار گرفتند.

در همین راستا احمد ضیاء عبدل زی، سخنگوی والی ننگرهار در حالی که برخی از نماینده گان امنیت ملی نیز حاضر بودند به خبرنگاران گفت که یک مامور امنیت ملی در این زمینه بازداشت شده است.

وی گفت که با تحقیقات از این فرد، دیگر کسانی که دراین قضیه نقش داشتند نیز مشخص خواهد شد.

به گفته وی، یک هیئت از سوی امنیت ملی در این زمینه تحقیق می کند و در نظر است که پرونده متهمان از طریق نهادهای عدلی و قضایی پیگیری شود.

پیش از این، اداره محلی ننگرهار و امنیت ملی دراین مورد از جامعه خبرنگاری پوزش خواسته بودند.

این دومین مورد طی از لت و کوب و توهین خبرنگاران و تصویربرداران از سوی نیروهای امنیتی طی یک و نیم ماه گذشته  است که در جریان پوشش خبری یک رویداد تروریستی صورت می گیرد.

27 ماه جدی سال جاری  تصویر بردار رادیو آزادی و همکار تخنیکی وی که برای پوشش یک حمله انتحاری در کابل به محل رویداد رفته بودند، از سوی پولیس مورد لت و کوب  قرار گرفتند و خبرنگار  این رادیو نیز گفت که فرمانده امنیه کابل وی را تهدید کرده است.