از تصویب طرز العمل مصونیت خبرنگاران و رسانه ها استقبال می کنیم

۳ سنبله ۱۳۹۵

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان از تصویب طرز العمل مصونیت خبرنگاران و رسانه ها از سوی شورای امنیت ملی کشور استقبال می کند و امیدوار است هر چه زودتر از سوی حکومت عملی شود.

این طرز العمل در جریان پنج ماه گذشته درنتیجه تلاش های فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های افغانستان که مرکز خبرنگاران افغانستان نیز عضو آن است و دفترشورای امنیت ملی و ریاست امورعامه و استراتیژیک ریاست جمهوری ترتیب شده بود.

طرز العمل مصونیت خبرنگاران و رسانه های افغانستان در پی افزایش موارد خشونت، تهدید و ارعاب خبرنگاران و حتی حمله به رسانه ها، با در نظر داشت قانون اساسی کشور تهیه و ترتیب شده است و به دقت از سوی فدراسیون خبرنگاران و رسانه ها مورد بازنگری قرار گرفته است.

دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که طرزالعمل مذکور در نشست شورای امنیت ملی که به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور برگزار شد، مورد تصویب قرار گرفت.


مرکز خبرنگاران افغانستان، این اقدام شورای امنیت ملی را گامی مهم در راستای حمایت از آزادی بیان و فعالیت رسانه های آزاد می داند و از حکومت افغانستان می خواهد اقدامات لازم را برای اجرای آن روی دست بگیرد.