از تعدیل مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی استقبال می کنیم

از تعدیل مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی استقبال می کنیم

۲۵ دلو ۱۳۹۵

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، از تائید طرح تعدیل مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی از سوی کمیته تقنین کابینه دولت استقبال می کند و آن را گامی در راستای حمایت از رسانه های آزاد می داند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته است که طرح تعدیل این  مقرره در نشست روز گذشته کمیته تقنین کابینه که به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزار شد، تائید گردید.

وی  گفته است:"در تعدیلات پیشنهادی، هزینه های حق الامتیاز و تضمین بانکی، در برخی موارد تا ۹۰ در صد پایین آورده شد. به گونۀ مثال، حق الامتیاز تلویزیون های سراسری و محلی در اصل مقرره ۵۰ هزار افغانی تعیین شده بود و در طرح تعدیلی، برای تلویزیون های سراسری ۱۰ هزار افغانی و برای تلویزیون های محلی، سه هزار افغانی در نظر گرفته شده است."

مرتضوی تصریح کرده است که طبق فیصله کمیته تقنین، این طرح به زودترین فرصت به منظور تصویب در نشست کابینه دولت ارایه خواهد شد.

مقرره مذکور، به عنوان یک قانون جانبی در کنار قانون رسانه های همگانی بعد از توشیح رئیس جمهور، در ماه عقرب ۱۳۹۴نافذ اعلام شد اما جامعه رسانه ای بارها اعتراض خود را نسبت به شرایط سخت مندرج در آن اعلام کردند و این نگرانی در دیدار نمایندگان جامعه رسانه ای کشور با رئیس جمهور که در ماه جوزای سال جاری برگزار شد، نیز مطرح گردید و رئیس جمهور وعده سپرد به آن رسیدگی کند.

در این مقرره افزون بر تعیین حق الامتیاز زیاد، رسانه‌های خصوصی مکلف شده اند تا برای تمدید و تجدید جواز خود اقدام کنند در غیر آن باید تا دو برابر حق‌الامتیاز به وزارت اطلاعات و فرهنگ بپردازد و در صورت خودداری از این پرداخت پول تعیین شده، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌تواند فعالیت رسانه مورد نظر را متوقف سازد.