از حکم رئیس جمهور در زمینه معافیت جریمه های مالیاتی رسانه ها استقبال می کنیم

از حکم رئیس جمهور در زمینه معافیت جریمه های مالیاتی رسانه ها استقبال می کنیم

۷ سنبله ۱۳۹۶

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، از حکم رئیس جمهور در زمینه معافیت جریمه های مالیاتی استقبال می کند و آن را گامی در راستای حمایت از رسانه های آزاد  و تقویت آنها می داند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور، امروز درنشستی با شماری از مسؤلان نهادهای خبرنگاری و مسؤلان رسانه های آزاد در ارگ ریاست جمهوری، حکم معافیت جریمه های مالیاتی رسانه ها را ابلاغ کرد.

گفته شده است که این حکم در مورد رفع مشکلات، جلوگیری از ورشکست شدن، حمایت و تقویت نهاد ها و رسانه های چاپی، صوتی، موسسات نشراتی و خبرگزاری ها در کشور صادر شده است.

در حکم آمده است که با توجه به صراحت ماده (۳۴) قانون اساسی، نهاد ها و رسانه های چاپی، صوتی، موسسات نشراتی و خبرگزاری ها به عنوان وسیله نشر پخش افکار، گفتار و نوشته اتباع کشور در تحقق و مصونیت آزادی بیان و تامین دموکراسی نقش کلیدی داشته، روی این ملحوظ به خاطر ایجاد فضای مناسب و سهل قانونی و عملی جهت رفع مشکلات، جلوگیری از ورشکست و تشویق، حمایت و تقویت از فعالیت های نهادهای مذکور مراتب آتی هدایت داده می شود:

ماده اول: مطابق صراحت ماده ۱۲ قانون طرز تحصیل باقیات، مالیات آن عده رسانه های صوتی، موسسات نشراتی و خبرگزاری ها که تا فعلا مالیات خویش را پرداخت ننموده اند به اقساط ماهوار حد اکثر طی (۷) سال دریافت شود.

ماده دوم: وفق صلاحیت مندرج فقره (۱۸) ماده (۶۴) قانون اساسی و ماده (۳۰) قانون تحصیل باقیات، جریمه های مالیاتی قبلی و همچنان در زمان اقساط مالیاتی نهادهای مذکور تا تصفیه نهایی، معاف دانسته می شود.

ماده سوم: با پرداخت قسط اول مالیات، جوازهای فعالیت رسانه های مذکور تمدید شود. استثنا برای یک مرتبه، عدم تحویلی اقساط مالیاتی سایر رسانه های که تحت ملکیت شخص واحد قرار دارد مانع تمدید جواز رسانه ها که قسط مالیاتی آن پرداخت گردیده، نمی شود.

بر اساس قانون رسانه‌های همگانی افغانستان، رسانه‌های چاپی از پرداخت مالیه به دولت افغانستان معاف هستند، اما اخیراً وزارت مالیه، قانونی را به نام «مالیات بر عایدات» وضع کرده است که مطابق آن رسانه‌های چاپی نیز مکلف به پرداخت چهار درصد مالیات هستند و بر همین مبنا رسانه های کشور بیش از ۱۸۰ میلیون افغانی به دولت بدهکار شده اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان به این باور است که فیصله تازه به رسانه های آزاد کشور که به دلیل مشکلات اقتصادی با چالش های زیادی مواجه شده اند، نوید بخش است و باعث تشویق و تقویت آنان می شود.