به رویداد لت و کوب گزارشگر و تصویر بردار تلویزیون خورشید در کمیسیون انتخابات رسیدگی شود

۲۶قوس۱۳۹۶

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، لت و کوب و توهین خبرنگار و تصویربردار تلویزیون خورشید را از سوی دستیار معاون کمیسیون انتخابات، به عنوان اقدام خلاف قانون و کرامت انسانی محکوم می‌کند.

امید دولت زی، خبرنگار تلویزیون خورشید که روز گذشته به هدف تهیه گزارش به دفتر کمیسیون انتخابات در کابل رفته بود، می‌گوید که بعد از طرح پرسشی از وسیمه بادغیسی معاون کمیسیون انتخابات در مورد «استخدام‌های غیر قانونی» با واکنش تند خانم بادغیسی مواجه شده است.

به گفته دولت زی، بعد از آن، دستیار معاون کمیسیون به لت و کوب او و سیر یونسی تصویربردار تلویزیون پرداخته و آنان را با استفاده از اسلحه تهدید کرده است.

تا اکنون وسیمه بادغیسی در این زمینه ابراز نظر نکرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان، ضمن محکوم کردن این اقدام، از مراجع مربوط می‌خواهد این رویداد غیر قانونی و خلاف کرامت انسانی را با جدیت پیگیری کنند و عامل/عاملان آن را تحت پیگرد قرار دهند.