دولت افغانستان از گزینش نماینده ویژه سازمان ملل در امور مصونیت خبرنگاران حمایت کرد

دولت افغانستان از گزینش نماینده ویژه سازمان ملل در امور مصونیت خبرنگاران حمایت کرد

۳۱ سنبله ۱۳۹۵

کابل: دولت افغانستان، به درخواست یک ائتلاف جهانی نهادهای حامی آزادی بیان از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان، از گزینش نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور مصونیت خبرنگاران حمایت کرده است.

نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک و سفیر آزادی بیان کشور به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که دولت افغانستان به طور رسمی از این طرح  در مجمع عمومی ملل متحد پشتیبانی نموده است.

وی گفت که در بیانیه سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور که در راس هیئتی به نمایندگی ازافغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده است، این موضوع گنجانده شده است.

به گفته نادری، در این بیانیه آمده است:" خبر نگاران افغانستان در میدان های جنگ وحمله های گروه های تروریستی در معرض تهدید قرار دارند. افغانستان انتظار دارد تا  گزینش یک نماینده ویژه ازسوی سازمان ملل در بخش مصونیت خبر نگاران در راستای حمایت ورسیدگی به مشکلات خبرنگاران به خصوص خبرنگاران افغانستان اقدام شود."

۳۰ ماه اسد سال جاری، مرکز خبرنگاران افغانستان در همراهی با ائتلاف جهانی متشکل از ۱۰۰ نهاد و چهره سرشناس حامی آزادی بیان در یک نامه رسمی خطاب به صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان و نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و سفیر آزادی بیان کشور، خواستار حمایت افغانستان از این طرح شده بود.

در این نامه آمده است که ۷۸۷ خبرنگار و کارمند رسانه یی در حال اجرای فعالیت کاری شان در ۱۰ سال گذشته در جهان کشته شده اند و درسال ۲۰۱۵، به تنهایی ۶۷ خبرنگار در مناطق مختلف جهان جان خود را از دست داده اند.

در این درخواست گفته شده است که قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ سال گذشته در مورد مصونیت خبرنگاران از مؤثریت لازم برخوردار نبوده است و حتی، بانکی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد در آخرین گزارش سالانه خود در مورد مصونیت خبرنگاران و موضوع معافیت از مجازات عاملان قتل خبرنگاران(منتشر شده در ۶ اگست ۲۰۱۵)، از " ناکامی در کاهش تکرار این رویدادها و میزان خشونت های هدفمند که خبرنگاران با آنها مواجه هستند و معافیت از این مجازات برای این جرایم" صحبت کرده است.

این ائتلاف جهانی خاطر نشان کرده است که با توجه به این  وضعیت، تنها نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور مصونیت خبرنگاران که از نزدیک با سرمنشی سازمان ملل متحد کار  کند، توام با دارا بودن یک وزنه سیاسی، ظرفیت عمل سریع و وجه قانونی برای هماهنگی با همه نهادهای ملل متحد به طور قابل ملاحظه یی به برنامه سازمان ملل متحد در زمینه مصونیت خبرنگاران، موضوع معافیت از مجازات و تلاش های اداره آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو)، توانایی می بخشد.

نویسندگان این نامه، با بیان این که اکنون زمان اقدام قاطع در این زمینه بخاطر ایجاد محیط مصون برای خبرنگاران و پایان دادن به معافیت از مجازات عاملان قتل خبرنگاران فرا رسیده، از دولت افغانستان خواسته بودند تا در بیانیه رسمی در مجمع عمومی که در ماه جاری برگزار می شود، از طرح مذکور حمایت کند.