رئیس جمهور از اظهارات تازه خود علیه تلویزیون ها معذرت خواهی کند

رئیس جمهور از اظهارات تازه خود علیه تلویزیون ها معذرت خواهی کند

۱۱ قوس ۱۳۹۵

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، ضمن ابراز نگرانی از اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد شبکه های تلویزیونی درکشور، از وی می خواهد اظهارات توهین آمیزش را پس بگیرد و به خاطر آن معذرت خواهی کند.

محمد اشرف غنی دو روز قبل در سفر به مزار شریف در سخنانی که در جمع نیروهای امنیتی در قول اردوی ۲۰۹ شاهین بیان کرد، از تلاش ها و فداکاری های آنان تشکر کرد اما خواستار تفاوتی شان نسبت به قضاوت های رسانه ای شد.

وی گفت:"تلویزیون‌ها را یک طرف بگذارید، بگذارید از آنها باد برآید، از شما برق می‌برآید."

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن ابراز نگرانی نسبت به این اظهارات رئیس جمهور، بر این باور است که از محمد اشرف غنی که همواره بر حمایت از آزادی بیان و فعالیت رسانه های آزاد تاکید کرده است و حتی اقدامات مهمی را در این زمینه روی دست گرفته است، این گونه سخنان توهین آمیز غیر قابل انتظار بود.

این نهاد حامی آزادی بیان و رسانه های آزاد از رئیس جمهور می خواهد با پس گرفتن سخنان توهین آمیز خود، از جامعه رسانه ای کشور در این زمینه معذرت بخواهد