ریاست جمهوری برخورد توهین آمیز تیم محافظت رئیس جمهور با خبرنگاران را جدی بگیرد

۲۶قوس۱۳۹۶

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، توهین خبرنگاران از سوی تیم محافظت رئیس جمهور در کابل و ممانعت آنان از پوشش یک رویداد را محکوم می‌کند و از ریاست جمهوری می‌خواهد این مسئله را که پیش از این نیز بار‌ها تکرار شده است، جدی بگیرد.

روز گذشته شماری از گزارشگران و تصویربرداران رسانه‌های مختلف که به منظور پوشش خبری برگزاری یک نمایشگاه به وزارت تحصیلات عالی رفته بودند، از سوی تیم محافظت رئیس جمهور (PPS) که رولا غنی (بی‌بی‌گل) بانوی اول را همراهی می‌کردند، مورد توهین قرار گرفته و از ورود به محل نمایشگاه منع شده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان، این اقدام تیم محافظت رئیس جهمور را به شدت محکوم می‌کند و خواستار برخورد با قانونی با عوامل این رویداد است.

این نهاد در عین حال از دفتر ریاست جمهوری می‌خواهد مسئله برخورد توهین آمیز و توام با خشونت تیم محافظت رئیس جهمور با خبرنگاران را- که بار‌ها تکرار شده است- جدی بگیرد و زمینه آموزش آنان در راستای حقوق کاری و بشری خبرنگاران فراهم سازد.