سانچارکی: هیچ شخص و یا جریانی حق محدود کردن آزادی بیان را ندارد

۱۲ ثور ۱۳۹۶

کابل: معین نشراتی وزازرت اطلاعات و فرهنگ در واکنش به اظهارات تازه حکمتیار در مورد رسانه ها، گفته است که این وزارت به حمایت از آزادی بیان متعهد است و هیچ شخص و یا جریانی حق ندارد این روند را محدود سازد.

سید آقا حسین فاضل سانچارکی این موضوع را امروز در" نشست ملی امنیت و مصونیت ژورنالیستان" که برای نکوداشت از سوم می،  روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل برگزار شده بود بیان کرد.

وی با اشاره به احترام و حمایت از رسانه های آزاد در قوانین کشور،  گفت که مصونیت آزادی بیان از تعرض انکار ناپذیر است و همه باید به آن پایبند باشند.

سانچارکی تصریح کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ یک سلسله اقدامات و برنامه‌هایی را در زمینه بازنگری قوانین مربوط به رسانه‌ها؛ از جمله بازنگری و تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، مقرره تنظیم فعالیت دیجیتالی و مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی را روی دست دارد که به گفته او همه این مسایل در هماهنگی و مشورت با نهادهای مطرح خبرنگاری در کشور به پیش برده می‌شود.

معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که هدف از بازنگری قوانین و نظارت بر کارکرد رسانه‌ها را "تطبیق قانون و نظم بخشیدن به کار رسانه‌ای و حرفه‌ای عمل کردن رسانه‌ها" در کشور است و وزارت اطلاعات و فرهنگ جهت بهتر شدن کار رسانه‌ها، در مرکز و ولایات از نشرات رسانه‌ها نظارت می کند.

به گفته وی این اقدام  به هدف حرفه‌ای شدن و معیاری شدن کار رسانه‌ای در کشور انجام می شود.

همچنان، معین امور نشرات وزرات اطلاعات و فرهنگ با اشاره به اظهارات اخیر حکمتیار که شماری از رسانه ها را شرور و تفرقه افگن خوانده بود، گفت:" هیچ کسی و یا جریانی حق محدود کردن آزادی‌های رسانه‌ای را ندارد."

وی افزود:" ما به شخصیت‌ها و دیدگاه‌های همه احترام داریم و اما دستاوردهای نظام در زمینه آزادی بیان و آزادی مطبوعات به هیچ روی معامله نخواهد شد. کسانی‌که بر علیه خبرنگاران و رسانه‌ها ابراز نظر می‌کنند، متوجه ادبیات گفتاری شان باشند و خود را با معیارهای نوین عیار کنند."

در پایان این نشست، از شماری از خبرنگاران پیشکسوت و نیز خبرنگارانی که از مناطق نا امن گزارش می‌دهند، تقدیر شد.