صدور دستور تعطیلی تلویزیون خصوصی امروز

سه شنبه 5 اسد 1389

شورای وزیران افغانستان تلویزیون خصوصی« امروز» را به دلیل آنچه که « دامن زدن به اختلافات مذهبی» و « تلاش برای برهم زدن وحدت ملی» خوانده است، تعطیل اعلام کرد.

بر پایه اطلاعیه خبری ریاست جمهوری افغانستان ادامه کار این تلویزیون« خطر شدید به حاکمیت دولت» وارد می کند و به وزارت  اطلاعات وفرهنگ دستور داده شده است تا در قطع نشرات این تلویزیون به« طور فوری »اقدام کند.

اما نجیب الله کابلی عضو ولسی جرگه(پارلمان) افغانستان که ریاست این تلویزیون را برعهده دارد با اعتراض شدید به این دستور شورای وزیران گفت این اقدام به دلیل«»فشار رهبران مذهبی اهل تشیع» و « موضع گیری های شدید او برعلیه ایران» صورت گرفته است.

برعلاوه شورای وزیران افغانستان، پخش دو برنامه در تلویزیون« طلوع» و تلویزیون« یک » را ممنوع اعلام کرد.

برنامه « دل و نادل» تلویزیون خصوصی « یک» و برنامه « بازی بخت» در تلویزیون خصوصی« طلوع» میباشد که محتوای این دوبرنامه به دلیل غیر اسلامی توصیف شده است.