طرح مقرره کمیته مشترک حکومت و رسانه ها از سوی کابینه تایید شد

طرح مقرره کمیته مشترک حکومت و رسانه ها از سوی کابینه تایید شد

۲۱ دلو ۱۳۹۸

کابل- کابینه افغانستان طرح مقرره کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها را به منظور تسریع روند رسیدگی به قضیه‌های خشونت علیه خبرنگاران و امنیت رسانه‌ها و تامین هماهنگی میان رسانه‌ها و دولت مورد تایید قرار داد.

صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور در حساب تویتر خود این خبر را اعلام کرده است. گفته میشود که این طرح در نشست امروز کابینه که به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و منظور شد. با منظوری مقرره کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها، این مقرره به عنوان یک سند تقنینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با وجود حمایت‌های قانونی از خبرنگاران و رسانه‌های آزاد در قوانین کشور به ویژه قانون اساسی و قانون رسانه‌ها، خبرنگاران و رسانه‌ها از نبود امنیت و مصونیت لازم برای پیشبرد کار حرفه‌ای خود شکایت داشته اند که فهرست خشونت‌ها به ویژه شمار زیاد قربانیان جامعه رسانه‌ای در حدود دو دهه اخیر گواه دردناک بر این مدعا می‌باشد.

با در نظرداشت این شرایط، نهادهای صنفی و خبرنگاران در پی سال‌ها دادخواهی، موفق شدند حکومت افغانستان را ترغیب کنند راه‌کار عملی برای رسیده‌گی به این وضعیت روی دست بگیرد. در نتیجه این اقدام ها، حکومت افغانستان و فدراسیون خبرنگاران( متشکل از نهادهای صنفی حامی خبرنگاران و رسانه ها از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان)، روی ایجاد طرزالعمل امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه ها به توافق رسیدند و این طرزالعمل در سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی تهیه و تصویب شد.

 بر مبنای این طرزالعمل، کمیته مشترک حکومت و خبرنگاران/رسانه‌ها بخاطر تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها با عضویت نمایند‌گان نهادهای مرتبط دولتی و نماینده‌گان فدراسیون خبرنگاران در کابل و زیر مجموعه‌های ولایتی در ولایات مختلف کشور ایجاد گردید. نشست این کمیته در کابل به شکل ماهوار به ریاست معاون دوم رئیس جمهور و در ولایات هر ۱۵ روز به ریاست معاون والی برگزار می‌شود.

همچنان، بر این اساس، «مرکز تامین امنیت، ارتباطات و هماهنگی» در وزارت امور داخله با نام اختصاری «مرکز هماهنگی» و «مرکز تثبیت و خنثی سازی تهدیدها علیه خبرنگاران و رسانه ها» با نام اختصاری «مرکز حمایت» در ریاست عمومی امنیت ملی ایجاد شده و هر دو دارای واحدهای ولایتی بوده و فعالیت دارند. مرکز هماهنگی مسؤلیت دارد تا با مراکز سوق و ادارۀ وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی در مرکز و شعبات مربوط آنها در ولایات، در امور مرتبط با امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها کار کند و مرکز حمایت نیز موظف می‌باشد تا تهدیدات امنیتی علیه خبرنگاران و رسانه‌ها را شناسایی و به همکاری مرکز هماهنگی وزارت امور داخله خنثی سازد.

کمیته مشترک که نخستین نشست خود را ۱۱ میزان ۱۳۸۵ برگزار کرد، موظف شده است تا رویدادهای خشونت، تهدید و ارعاب و یا حمله علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در نزدیک به دو دهه اخیر را مورد بررسی قرار دهد و نهادهای مرتبط دولتی مکلف هستند مطابق با تصامیم کمیته، قضایا را پیگیری کرده و رسید‌گی کنند. در نشست‌های این کمیته در کابل، قضایای تازه اتفاق افتاده نیز بررسی گردیده و سپس به نهادهای مربوط ارجاع داده می‌شود تا به آن رسیدگی کنند.