فدراسیون: صندوق حمایت از خبرنگاران با کار شکنی و عملکرد های غیر اصولی مواجه است

سه شنبه، ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

کابل: شماری از اعضای فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها، که همزمان عضویت صندوق حمایت خبرنگاران را  دارند، امروز در یک نشست خبری در کابل، در مورد مشکلات موجود در صندوق صحبت کردند.

 

به گفتهٔ‌ شرکت کنندگان در این نشست خبری، از زمان حضور اعضای فدراسیون در مدیریت صندوق، طرزالعمل جدید، پالیسی های مالی و اداری و سیستم تقاضا و ارائهٔ کمک به خبرنگاران مستحق، ایجاد شده و به بیش از ۵۰ تن از خبرنگارانی که زخمی شده یا به بیماری صعب العلاج مواجه هستند کمک صورت گرفته است در حالی که به گفته آنان در چهار یا پنج سال پیشتر از آن فقط به پنج یا شش تن کمک صورت گرفته که در مورد آن هم اسناد کاملی وجود ندارد.

اعضای فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه ها می گویند که حضور فدراسیون در این صندوق سبب شد که اعتماد حکومت جلب شود و محمد اشرف غنی رئیس جمهور نیز از بودجه شخصی اش کمک کرد و به وزارت مالیه نیز دستور داد به صدوق کمک مالی صورت گیرد.

فدراسیون تاکید می کند که شماری از اعضای صندوق(اعضای خارج از فدراسیون) به ویژه رئیس صندوق، محمد آصف وردک، بر خلاف طرزالعمل و پالیسی های صندوق و همچنان در مخالفت با فیصله های هیات رهبری آن، عمل می کند.

آنان می گویند که به طور نمونه، دفتر صندوق در خانهٔ آقای وردک است و با وجود این که بار ها خواسته شده تا یک دفتر با کمترین امکانات ایجاد شود تا نشانی مشخصی برای کمک رسانی وجود داشته باشد و همچنان فعالیت های صندوق تسهیل شود، اما به این درخواست پاسخ داده نشده است.

در ادامه این نشست خبری، اعضای فدراسیون در مورد شکایت هایی که شماری از خبرنگاران در زمینهٔ پرداخت نشدن به موقع کمک به خبرنگاران مستحق داشته اند، نیز پاسخ ارایه کردند.

در نشست خبری، با اشاره به قضیه جاوید کارگر، یکی از خبرنگارانی که به تازگی در یک رویداد تروریستی زخمی شده است، گفته شد که از بعد از عید فطر( هفته گذشته) تا حالا، چند بار تلاش شد  که نشست هیات رهبری صندوق برگزار شود تا در مورد  مقدار کمک به کارگر فیصله شود اما این کار صورت نگرفت و بالاخره پنجشنبه هفته گذشته با وجود مخالفت های آصف وردک، تصمیم گرفته شد که به ۹ تن از خبرنگاران مستحق از جمله جاوید کارگر کمک صورت بگیرد. با وصف این تصمیم اعضای فدراسیون، تا اکنون این کار عملی نشده است و بخاطر کمک به خبرنگاران مستحق، کارشکنی می شود تا جایی که تماس های تلفونی دیگر اعضای صندوق با رئیس صندوق نیز نتیجه بخش نبوه است و وردک حاضر به پاسخ گویی نشده است.

اعضای صندوق که در این نشست خبری شرکت داشتند گفتند که با درنظر داشت این وضعیت، از کمیتهٔ مشترک رسانه ها و حکومت که مطابق با قانون مسؤولیت نظارت از کارکرد های صندوق را دارد، درخواست شده است تا هیاتی با ترکیب نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ، امنیت ملی و لوی سارنوالی را تعیین کند تا مشکلات صندوق را بررسی کند.

 فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه ها هشدار می دهد که یا شفافیت و مؤثریت را در کار صندوق ایجاد خواهد کرد تا حق هیچ خبرنگاری ضایع نشود و در کمک رسانی تأخیر صورت نگیرد و یا از کمیتهٔ مشترک حکومت و رسانه ها خواهد خواست که رهبری صندوق به طور کامل و بر بنیاد طرزالعمل آن، تغییر کند.