مرکز خبرنگاران افغانستان از اقدام خبرگزاری خامه پرس در بیمه کارمندانش اسقبال می‌کند

خوشنود نبی زاده ، رئیس اجرایی خامه‌پرس و جمال اسفور رئیس شرکت بیمه افغانستان بعد از امضای قرارداد بیمه - عکس:خامه‌پرس

۱۷ سنبله ۱۳۹۹

کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان، با استقبال و قابل تحسین دانستن اقدام اخیر خبرگزاری خامه‌پرس در بیمه کارمندانش، از دیگر رسانه‌ها می‌خواهد که به بیمه کارمندان اولویت داده و به ‌آن‌ها اطمینان خاطر بدهند که حقوق و امتیازهای‌شان را مطابق با قوانین کشور تامین می‌کنند.

خشنود نبی‌زاده، رئیس اجرایی خامه‌پرس به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت این خبرگزاری با شرکت بیمه افغانستان قرارداد امضاء کرده است که مطابق با آن کارمندان این رسانه  در برابر خسارت جانی ناشی از رویدادهای مختلف تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی افزود:" ما پس از انجام ارزیابی مدیریت ریسک سازمانی به این نتیجه رسیدیم که به منظور کاهش نگرانی ذهنی کارمندان و آرامش خاطرشان، آنها را در برابر حوادث و رویدادهایی که جان‌های شان را تهدید می‌کند، از طریق یک شرکت معتبر، بیمه نماییم."

به گفته نبی‌زاده، بر مبنای این قرارداد، در صورتی که یک کارمند بر اثر رویدادی جان خود را از دست بدهد، معادل ۲۰ هزار دالر به خانواده‌اش پرداخت می‌شود و یا اگر دچار آسیب شدید جسمی از جمله قطع عضو شود همین مقدار پول از سوی شرکت بیمه به فرد آسیب دیده پرداخت خواهد شد.

خامه‌پرس ۱۰ سال قبل در کابل تأسیس شد و در حال حاضر ۲۶ کارمند دارد  که شامل خبرنگاران و کارمندان امنیتی و خدماتی می‌گردد. خبرها و گزارش‌های خامهپرس به سه زبان فارسی‌دری، پشتو و انگلیسی تهیه و نشر می‌شود.

سال گذشته گروه رسانه‌ای موبی که متشکل از چندین رسانه از جمله تلویزیون‌های طلوع نیوز، طلوع، لمر، و رادیوهای آرمان و ارکوزیا می‌شود، اعلام کرد که کارمندانش را بیمه کرده است.

احمد قریشی، رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن استقبال از این اقدام خامه پرس گفت:" مشکل بیمه خبرنگاران سا‌ل‌هاست که مطرح می‌شود اما کمتر رسانه‌ای به آن توجه کرده است. بیش از ۱۱۵ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در دو دهه اخیر در کشور کشته شده‌اند اما بجز خبرنگاران خارجی، اکثریت قریب به اتفاق خبرنگاران جان باخته افغان بیمه نداشته‌اند و همچنان کارمند رسانه‌ای در نبود بیمه برای مداوای خود با مشکلات فراوان مواجه بوده‌اند."

وی افزود:" افزون براین شکایات زیادی از قراردادهای کاری و تامین نشدن سایر حقوق و امتیازهای قانونی کارمندان رسانه‌ها به ویژه نبود حق تقاعد یا بازنشستگی وجود دارد که با وجود نافذ بودن مقرره تقاعد کارمندان غیر دولتی، بخاطر اجرای آن اقدام نشده است و لازم است حکومت افغانستان در هماهنگی با رسانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران به این مشکلات و چالش‌ها رسیدگی کند."

برآورد می‌شود که در حال حاضر حدود ۴۰۰ رسانه از جمله  حدود ۲۰۰ رادیو، بیش از ۷۰ شبکه تلویزیونی و ده‌ها نشریه و خبرگزاری در کشور فعالیت دارند اما کارمندان و به ویژه خبرنگاران در اکثریت قریب به اتفاق این رسانه‌ها از خدمات بیمه و یا تقاعد محروم هستند.