منع فراگیر استفاده از پهبادهای کمره دار فعالیت رسانه یی را محدود می کند

منع فراگیر استفاده از پهبادهای کمره دار فعالیت رسانه یی را محدود می کند

۱۹ جوزا ۱۳۹۵

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، ممنوعیت استفاده از گجت های پرنده یا پهباد ها را از سوی شورای امنیت ملی کشور، خلاف قانون و محدود کننده فعالیت رسانه یی می داند و خواستار لغو آن است.

امروز وزارت امور داخله با نشر خبرنامه‌یی اعلام کرد که بر اساس  فیصله شورای امنیت ملی و نهاد های امنیتی کشور، استفاده از  (DroneCamera) ممنوع می باشد.

این وزارت خاطر نشان کرده است ضمن احترامی که به کار رسانه یی دارد، از رسانه ها می خواهد از این کمره ها بخاطر مشکلات امینتی که ایجاد می کنند، استفاده نکنند.

اما مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن غیر قانونی خواندن این فیصله شورای امنیت ملی، به این باور است که این اقدام رسانه های کشور را از بهره برداری از تکنالوژی های مدرن محروم می سازد و به نوعی ایجاد محدودیت در کار آنان به شمار می رود.

بهره برداری از این گجت های پرنده به دلیل مؤثریت آنها در پوشش هوایی رویدادهای مختلف، در دیگر مناطق جهان معمول است و به رسانه ها کمک می کند که با هزینه کمتر، رخدادها را به شکل حرفه یی و گسترده از فواصل بلند پوشش دهند.

مرکز خبرنگاران افغانستان با درک ملاحظات امنیتی،  بر این باور است که این فیصله باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد و چگونگی استفاده از این نوع تکنالوژی مطابق قانون و در یک مکانیزم روشن تعریف شود.

شورای امنیت ملی افغانستان می تواند مطابق با قانون و با در نظر داشت دغدغه های امنیتی، این محدودیت را برای مراکز نظامی و یا حساس دولتی وضع کند اما منع فراگیر پوشش رسانه یی توسط پهبادهای کمره دار، عملا ایجاد محدودیت در کار رسانه ها شمرده می شود و مطابق با قانون رسانه های همگانی کشور باید به آن پایان داده شود.