کمیته مشترک تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها به کار آغاز کرد

کمیته مشترک تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها به کار آغاز کرد

۱۱ میزان ۱۳۹۵

کابل: نخستین جلسه کمیته مشترک هماهنگی میان فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان و حکومت جهت تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها به ریاست سرور دانش معاون رییس جمهور در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

معاون دوم رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی از آغاز به کار کمیته مشترک، این اقدام را درجهت نهادینه شدن آزدی بیان و گامی به جلو عنوان کرد.

وی گفت: آزادی بیان محصول چند اصل به هم پیوسته است که بنیاد نظام سیاسی و حقوقی افغانستان را تشکیل می‌دهد و آن اصول به صورت مجزا و بریده از هم، کارآیی لازم را ندارد."

دانش افزود:" دموکراسی، کثرت گرایی، حقوق بشر، برابری، عدالت اجتماعی و آزادی از اصول اساسی است که نظام سیاسی وحقوقی افغانستان بر آن‌ها بنا نهاده شده است."

معاون دوم رئیس جمهور، عدم سلب حق آزادی و مکلفیت حکومت در امر فراهم کردن زمینه استفاده از حق آزادی افراد را به عنوان عناصر سازنده اصل آزادی مطرح کرد و گفت که این اصول به عنوان مجموع ارزش‌های اساسی محصول مبارزات مردم افغانستان است و با هیچ چیزی دیگر حتی با صلح قابل معامله نیست.

وی تصریح کرد که حکومت افغانستان به ضرورتِ پروسه صلح با دید استراتژیک نگاه کرده و صادقانه دراین راه تلاش می‌کند؛ اما صلح هرگز به معنی قربانی کردن محصول مبارزات مردم افغانستان و دستاورد‌ها و ارزش‌های بنیادینی چون آزادی و عدالت نیست.

دانش با اشاره به اینکه ماحصل اصول بنیادین نظام سیاسی افغانستان آزادی بیان است، رسانه‌ها را نماد و سمبل آزادی بیان عنوان کرد و خاطر نشان نمود که در افغانستان هم به لحاظ دینی و هم از نظر حقوقی و تعهدات بین المللی، آزادی بیان اهمیت وجایگاه خاص خود را دارد و حکومت مکلف به حفظ و تامین آن است.

وی با اشاره به آیات قرآن شریف، قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی، گفت:" آزادی بیان نخست یک حق بشری است؛ ثانیا قابل سلب نیست و سوم اینکه باید از طرف حکومت‌ها مورد حمایت جدی قرار گیرد."

این مقام ارشد حکومت با تاکید بر این که آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها ازجهات قانونی، عدلی و قضایی، و سیاسی مورد حمایت قرار دارد گفت که اخیرا در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن سازمان خواستم تابرای رسیدگی به مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها، نماینده‌ای خاص در افغانستان معرفی گردد که این درخواست را درهماهنگی با نمایندگان جامعه رسانه یی کشور پیگیری خواهیم کرد.

وی در زمینه تصویب «طرز العمل تأمین امنیت و مصوونیت ژورنالیستان و رسانه‌ها» نیز گفت که تصویب این سند و آغاز به کار کمیته مشترک، یک گام مهم در راستای عملی شدن مباحث مربوطه است. وی گفت: تطبیق این طرزالعمل تنها وظیفه حکومت نیست و بایستی در هماهنگی با نهاد‌های مسؤل اقدامات عملی دراین زمینه انجام شود. استاد دانش به تسریع روند برگزاری جلسات کمیته مشترک، تعیین اولویت‌ها، توضیح طرزالعمل و ساختار اجرایی آن نیز تأکید ورزید.

در این جلسه نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور، در زمینه موقف و تعهد حکومت در برابر پیشنهادات و نگرانی‌های خبرنگاران، فیض الله ذکی معاون شورای امنیت ملی در خصوص تصویب مراحل طرزالعمل، اهمیت و ضرورت آن، و فهیم دشتی نماینده فدراسیون ملی ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان در مورد پیشنهادات خبرنگاران و تعهد رسانه‌ها نسبت به طرزالعمل متذکره صحبت کردند.

با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه، فیصله شد تا ریاست اداره ارگان‌های محل به تمامی ادارات محلی در ۳۴ ولایت کشور ابلاغ کند که در اسرع وقت کمیته‌های مشترک ولایتی به منظور تطبیق طرز العمل ایجاد گردد.

همچنین دراین جلسه به وزارت داخله وظیفه داده شد که مرکز هماهنگی را به منظور تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران و به ریاست عمومی امنیت ملی هدایت داده شد تا مرکز تثبیت و خنثی سازی تهدیدات علیه رسانه‌ها و ژورنالیستان را به نام مرکز حمایت یاد می‌گردد، ایجاد کنند.

در نخستین جلسه کمیته مشترک، از اداره لوی سارنوالی/دادستانی نیز خواسته شد تا در مورد قضایای مربوط به خبرنگاران و رسانه‌ها به خصوص قضایای خشونت علیه خبرنگاران را به جلسه بعدی جهت اتخاذ تصامیم لازم گزارش دهد. کمیته هم چنین از فدارسیون ژورنالیستان افغانستان نیز خواست تا طرزالعمل تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران  را مورد بررسی قرار دهد. ارگ