۳۰ تن از خبرنگاران حوزه کابل در زمینه امنیت و مصونیت آموزش دیدند

۳۰ تن از خبرنگاران حوزه کابل در زمینه امنیت و مصونیت آموزش دیدند

۲۷جدی ۱۳۹۸

کابل- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگاران حوزه شرق که با شرکت خبرنگارانی از ولایات پروان، میدان وردک، کابل، پنجشیر و کاپیسا در شهر کابل برگزار شده بود به پایان رسید.

این برنامه آموزشی پنج روزه جزو یک برنامه جامع مرکز خبرنگاران افغانستان می‌باشد که در راستای ارتقاء امنیت خبرنگاران و رسانه‌های خبری کشور راه اندازی شده است. این برنامه در بخش‌های توزیع و تشریح کتاب آموزشی رهنمای امنیت خبرنگاران، تبادل تجارب خبرنگاران با یک‌دیگر، جمع‌آوری نظرها و پیشنهادهای شرکت کنندگان، و دادخواهی برای تامین امنیت خبرنگاران و پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران ولایات حوزه شرق عملی شده است.

در این دوره آموزشی پنج روزه ۳۲ تن از خبرنگاران از ولایات پروان، میدان وردک، کابل، پنجشیر و کاپیسا شرکت کرده بودند.

احمد قریشی از مربیان این برنامه آموزشی گفت که که در این برنامه کتاب رهنمای امنیت خبرنگاران که در بخش‌های امنیت فیزیکی، آنلاین و دیجیتال و امنیت روانی تهیه شده است به خبرنگاران شرکت کننده به شکل گروهی و همچنان در دفاتر رسانه‌های مختلف تشریح و توصیه‌های مطرح شده در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

این برنامه قبل از این در حوزه  شمال شرق(کندز)، شمال(مزار شریف)، مرکز(بامیان)، جنوب(قندهار)، جنوب شرق(خوست) و شرق(جلال‌آباد) برگزار شده و قرار است هفته آینده در هرات نیز ‌اندازی شود.

بر پایه معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸هجری خورشیدی، افزون بر بیش از یک هزار مورد خشونت فیزیکی، تهدید، فشار و ارعاب خبرنگاران، حدود ۱۰۹ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای نیز در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست داده اند که از این تعداد، ۴۵ مورد آن در حوزه کابل بوده است.