حمله با بمب دستي به ايستگاه راديو محلي دنيا

چاريكار، 9 جوزاي 1391

بر اثر پرتاب بمب دستي بر ايستگاه راديو غير دولتي دنيا در شهر چاريكار،‌ مركز ولايت پروان،‌ مسئول تنظيم امور نشراتي اين راديو زخمي شد.

محمد شفيع مشفق،‌ معاون راديو دنيا به مركز خبرنگاران افغانستان گفت كه اين حمله ساعت 2 بامداد سه شنبه صورت گرفته است.

وي گفت:" اين بمب دستي از پشت ساختمان راديو به طرف اتاق خبر پرتاب و بعد از برخورد با ديوار انفجار كرده است كه بر اثر آن محمد آقا قانع مسئول تنظيم امور نشرات اين راديو از ناحيه گوش و دست زخمي شده است."

مشفق افزود كه شاه آقا قانع بعد از انتقال به شفاخانه،‌ تحت درمان قرار گرفت و در حال حاضر وضعيت صحي او خوب است.

به گفته معاون راديو دنيا،‌ در اين انفجار بخش هايي از اتاق خبر و تجهيزات آن آسيب ديده است.

محمد شفيع مشفق گفت كه اين نخستين بار است كه راديو دنيا هدف چنين حمله اي قرار مي گيرد و تا پيش از اين رويداد هيچ گونه حتي هيچ گونه تهديدي هم عليه كارمندان و فعاليت هاي اين راديو صورت نگرفته بود.

اما با وصف اين،‌ به گفته معاون راديو دنيا احتمال مي رود اين حمله از سوي كساني سازماندهي شده باشد كه فعاليت مستقلانه اين راديو در راستاي بازتاب رويدادها و موضوعات محلي و ملي در تضاد با منافع آنان است.

ايستگاه اين راديو در نزديك جاده ارتباطي كابل- مزار شريف و در 100 متر فرماندهي پليس پروان موقعيت دارد.

محمد اكرم بيكزاد،‌ فرمانده پوليس ولايت پروان گفت كه تا اكنون چگونگي بروز اين حمله مشخص نيست اما تحقيقات پوليس  در اين زمينه آغاز شده است.

راديو دنيا نخستين راديو محلي در شهر چاريكار و دومين راديو در سطح ولايت پروان است كه در سرطان1389 روي موج 88.8 اف ام،‌ با سرمايه گذاري بخش خصوصي به طور آزمايشي شروع به فعاليت كرد. اين راديو ساحه اي به وسعت 50 كيلومتر مربع را تحت پوشش قرار داده است.

پيش ازاين در 15 جوزای 1386 خورشیدی،‌ مدير مسئول ديگر راديوي غير دولتي پروان كه در ولسوالي جبل السراج موقعيت دارد هدف مهاجمان ناشناس قرار گرفت و كشته شد.

ذكيه ذكي،‌ بعد از بازگشت از راديو، شبانگاه هنگام استراحت در خانه اش مورد حمله قرار گرفت و افراد مسلح او را در كنار اعضاي خانواده اش هدف گلوله قرار دادند.