زورگویي و خشونت زورمندان محلی با خبرنگاران؛ اين بار در پلخمری

زورگویي و خشونت زورمندان محلی با خبرنگاران؛ اين بار در پلخمری

پلخمری،‌ ٦ اسد ١٣٩٢

دو روز پس از ‌ لت و كوب يك خبرنگار در كابل،‌ شماری از افراد منسوب به شاروال سابق پلخمری با لت و كوب شديد خبرنگار و فلمبردار تلويزيون محلی تنوير،‌ موتر و وسايل كاری آنان را با خود بردند.

شيرمحمد جهش،‌ صاحب امتياز و مدير مسئول تلويزيون تنوير به مركز خبرنگاران افغانستان گفت كه اين رويداد حوالی ساعت ٩.٣٠ صبح يك شنبه در مرکز شهر رخ داده است.

وی گفت:" حميد شيرزی،‌ گزارشگر و حامد رسولی فلمبردار تلويزيون تنوير پس از بازگشت از مراسم معرفی شاروال جديد،‌ مورد حمله سه فرد مسلح قرار گرفته وبه شدت لت و كوب شدند."

به گفته جهش،‌  مهاجمان بعد از لت و كوب شديد این دو،‌ موتر و وسايل كاری آنها را از جمله كمره فلمبرداری،‌ كمره عكاسی و دو دستگاه كوچك ثبت صدا و كارت هويت شان را نيز با خود برده اند.

بر پايه اطلاعات مدير مسئول تلويزيون غير دولتی تنوير،‌ حميد شيرزی از ناحيه دست و صورت مجروح شده و حامد رسولی با وصف لت و كوب شديد،‌ جراحت برداشته است.

شير محمد جهش اما خاطر نشان كرد كه اين سه مهاجم كه شامل دو محافظ و راننده سيد مقصود سادات،‌ شاروال سابق پلخمری هستند،‌ شناسايی شده اند و تصاوير آنها را در اختيار دارند.

عبدالحارث،‌  شاروال پيشين پلخمری تا اكنون حاضر نشده است در مورد اين قضيه ابراز نظر كند.

اين رويداد در حالی رخ می دهد كه دو روز پيش نصرت الله اقبال،‌ خبرنگار  خبرگزاری بخدی از سوی عبدالبصير سالنگی والي پروان و همراهانش در شهر كابل به شدت لت و كوب شد.

‌ روز ٢٠ سرطان سال جاری نیز در رويدادی مشابه،‌ حسين نظری،‌ فلمبردار تلويزيون ورزشی "٣ "  و عضنفر حيدری، فلمبردار تلويزيون" نگاه" از سوی افراد منسوب به عبدالظاهر اغبر،‌ رييس كميته ملی المپيك لت و كوب شده بودند.

تا اكنون اما با وصف بروز اين رويدادها،‌  وزارت اطلاعات و فرهنگ هيچ واكنشی در محكوميت اقدام های خشونت آميز عليه خبرنگاران و دست اندركاران امور رسانه ای نداشته و یا این قضایا را از نهادهای عدلی و قضايی پیگیری نکرده است.

مركز خبرنگاران افغانستان بار ديگر از تمام افراد و يا نهادهايی  كه نسبت به شيوه كار حرفه ای خبرنگاران و دست اندركاران امور رسانه ای اعتراض دارند، می خواهد تا شكايت خود را به صورت مدنی و از طريق كميسيون رسانه های همگانی پيگيری كرده و از هر گونه خشونت طلبی و تهديد آنها خودداری كنند.

اين يك نهاد فعال در زمينه دفاع از آزادی بيان و آزادی فعاليت رسانه ای در افغانستان،‌ بروز رويداد های خشونت آميز و تهديد های اخير عليه دست اندركاران امور رسانه ای را نشانه آشكار سركشی مقام های دولتی و زورمندان محلی از قانون می داند وضمن انتقاد از  وزارت اطلاعات و فرهنگ بخاطر سكوت معنی دارش در مقابل اين قانون گريزی ها،‌ از حامد كرزی رئيس جمهور مي خواهد تا به اين وضعيت پايان دهد.