پرونده سازی زورمندان محلي برای مدیر مسئول تلویزیون تنویر بغلان

پرونده سازی زورمندان محلي برای مدیر مسئول تلویزیون تنویر بغلان

پلخمری،‌ ١٠ اسد ١٣٩٢

چهار روز پس از لت و كوب شديد خبرنگار و فلمبردار تلويزيون محلی تنوير و سرقت وسایل کاری و موتر آنان از سوی افراد نزديك به شاروال سابق پلخمری، عناصر زورمند محلی با متهم كردن مدير مسئول اين تلويزيون به "اقدام به آدم ربايي"،‌ براي وي پرونده جنايي ساخته اند.

خبرنگار و فلمبردار تلويزيون تنوير صبح يك شنبه هفته جاري در حال بازگشت از مراسم معرفي شاروال جديد پلخمري،‌ از سوي چند تن از افراد نزديك به شاروال سابق اين شهر،‌ مورد هجوم قرار گرفته بودند.

شيرمحمد جهش،‌ صاحب امتياز و مدير مسئول تلويزيون تنوير به مركز خبرنگاران افغانستان گفت كه حكم جلب اش بنابر شكايت شفيق الله،‌ برادر زاده شاروال سابق پلخمري‌ صادر شده است.

وي گفت:" ما مهاجمان را از جمله يك محافظ و پسر خواهر سيد مقصود سادات،‌ شاروال سابق شناسايي كرده بوديم و با حكم پوليس،‌ براي احضار آنان به دروازه خانه وي رفتيم كه شفيق الله برادر زاده عبدالحارث دم دروازه آمد و ما از وي خواستيم كه نشاني اين دو متهم را به ما بدهد و يا حكم جلب آنان را به اطلاع كاكايش برساند اما شفيق الله گفت كه دو فرد در پل خمري نيستند و از محل حضور آنها نيز آگاه نيست."

جهش افزود:"  دو روز پس از اين قضيه و پس از آن كه يكي از متهمان از سوي پوليس بازداشت شد،‌ پوليس به من اطلاع داد كه حكم جلب تو نيز بخاطر شكايت شفيق الله صادر شده است."

به گفته مدير مسئول تلويزيون تنوير،‌ پسر برادر شاروال سابق پلخمري شكايت كرده است كه شيرمحمدجهش قصد داشته او را به كمك چند فرد مسلح اختطاف كند.

جهش گفت:" روز چهارشنبه سه و نيم ساعت  دربازداشتگاه پوليس بودم آنها بعد از سه و نيم ساعت مرا آزاد كردند و گفتند كه روز پنج شنبه بيا تا بعد از تكميل تحقيقات،‌ پرونده ترا به سارنوالي بفرستيم."

اسدالله شيرزاد،‌ قوماندان امنيه بغلان نيز تائيد كرد كه شيرمحمد جهش بنابر شكايت شفيق الله تحت تحقيق قرار گرفته است.

وي گفت:" پوليس در پي بازداشت همه متهمان حمله به خبرنگار و فلمبردار تلويزيون تنوير است و همزمان طبق قانون به شكايت عليه مدير مسئول اين تلويزيون نيز رسيده گي مي كند و پس از طي مراحل اوليه،‌ پرونده آنان را به سارنوالي  خواهد فرستاد."

بر اساس اطلاعات منابع محلي،‌ سيد مقصود سادات شاروال سابق پلخمري به دليل اين كه برادرش به عنوان رئيس عدليه بغلان و خانم برادرش نيز به عنوان رئيس ديوان امنيت عامه محكمه اين ولايت كار مي كند،‌ از قدرت و نفوذ زيادي در اداره محلي برخوردار است.

طبق اظهارات مدير مسئول تلويزيون تنوير،‌ رئيس عدليه در يك تماس تلفوني تهديد كرده بود كه بخاطر شكايت و حضور اش به همراه ماموران پوليس در دروازه خانه شاروال سابق،‌ عليه وي اقدام خواهد كرد.

مركز خبرنگاران افغانستان ضمن ابراز قدرداني از اقدام پوليس بغلان بخاطر بازداشت يكي از مهاجمان حمله به تيم خبري تلويزيون تنوير،‌ خواستار بازداشت و تحت پيگيرد قانون قرار گرفتن همه متهمان از جمله عوامل پشت اين رويداد است.

اين نهاد مدافع آزادي بيان و فعاليت آزاد رسانه اي،‌ همچنان اتهام وارده را بر شير محمد جهش،‌ اقدامي جهت تحت فشار قرار دادن  وي بخاطر صرف نظر از شكايت خود و تهديدي عليه جدي عليه فعاليت تلويزيون تنوير مي داند و آن را به شدت محكوم مي كند.

طي سه هفته گذشته،‌ دست كم نه مورد خشونت عليه خبرنگاران از سوي زورمندان محلي و حتي پوليس در كابل،‌ پلخمري و   تالقان رخ داده است.

مركز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگراني از اين روند،‌ از حامد كرزی رئيس جمهور مي خواهد تا بدور از مصلحت انديشي،‌ از نهاد هاي دولتي بخواهد تا عوامل اين قضايا را به طور جدي تحت پيگرد قرار دهد.