ادامه بی اطلاعی از خبرنگار ناپدید شده جاپانی

قندوز،‌ جوزا 1389

با گذشت اضافه از دو ماه از ناپدید شدن«کزوکه تسونئوکا» خبرنگار آزاد جاپانی در شمال افغانستان تا اکنون هیچ خبری از وی بدست نیامده است.

هنوز گروهای شورشی به ویژه طالبان که قبل از این مسئولیت ربودن شمار زیادی از خبرنگاران را برعهده گرفته بودند در مورد این خبرنگار جاپانی اظهار نظری نکرده اند

پیش از این خبرگزاری کیودوی جاپان به نقل از نزدیکان تسونئوکا گفته بود به آنها توصیه شده است که در مورد ناپدید شدن وی با رسانه ها صحبت نکنند.

تسونئوکا سابقه کاری در مناطق جنگ زده از جمله چچن، عراق و افغانستان را دارد و 9 سال قبل نیز از سوی  افراد مسلح ناشناس در گرجستان ربوده شد که بعدا در عملیات نیروهای مسلج گرجی آزاد گردید.

در نه ماه گذشته 9 خبرنگار و همکار رسانه ای آنان در شرق و شمال افغانستان ربوده شدند و ادامه این وضعیت نشان دهنده مخاطرات کار در افغانستان است.

درموارد متعدد رهایی افراد ربوده شده مشروط به برآورده شدن شرایط  گروهای آدم ربا از جمله آزادی زندانیان و پرداخت پول همراه بوده است.

تا اکنون مشخص نیست که تا چه اندازه خواسته های ربایندگان پذیرفته شده است اما در چند رویداد، خبرنگاران و همکاران رسانه ای آنان قربانی سیاست های طرف های درگیر شده اند.

سال گذشته سلطان محمد منادی خبرنگار افغان روزنامه نیویورک تایمز بعد از ربوده شدن و درجریان«عملیات نجات» نیروهای ناتو درولایت قندوز کشته شد.

پیش ازاین جاوید یازمی، خبرنگار یک شبکه تلویزیونی کانادایی بعد ازرهایی از زندان امریکایی ها توسط افراد مسلح ناشناس در قندهار کشته شد، اجمل نقشبندی دیگر خبرنگار افغان و همکار رسانه ای از سوی طالبان در هلمند کشته شدند.