خبرنگار جاپانی: رباینده گان من سربازان افغان بودند

سه شنبه 16 سنبله 1389

خبرنگار ربوده شده جاپانی در تازه ترین اظهارتش پس از رسیدن به کشورش گفته است ربایندگان وی سربازان افغان بودند و تظاهر می کردند که عضو گروه طالبان هستند.

«کزوکه تسونئوکا» که اضافه از پنج ماه را در بند گذرانده از روز شنبه تا دوشنبه هفته جاری در سفارت جاپان در کابل تحت مراقبت بوده است.

محمد عمر والی قندوز گفته بود که تسونئوکا از سوی طالبان ربوده شده بود و این گروه در قبال رهایی وی از سفارت ژاپن در کابل تقاضای پول کرده بودند.

اما تسونئوکا در پیامی که در سایت« توئیتر» نشر کرده است گفته است:« رباینده گان وی طالبان نبودند بلکه یک گروه فاسد از سربازان بودند.»

« آنها با تهدید از دولت جاپان مطالباتی داشتند و وانمود می کردند که طالبان هستند.»

او می گوید ترسیده بود اگر در این مورد سخن بگوید کشته خواهد شد.

در حالی که درهمان ابتدای آزادی تسونئوکا رسانه های جاپانی گفته بودند سفارت این کشوردر کابل با طالبان تماس داشته است و طالبان برای رهایی تسونئوکا درخواست های چند صد هزار دلاری داشته اند.

اما با وصف این، یوشیتو سن گوکو، یک مقام ارشد دولت جاپان گفت« دولت جاپان و خانواده خبرنگار ربوده شده هیچ پولی را برای رهایی کزوکه تسونئوکا به رباینده گان پرداخت نکرده اند.»

کزوکه تسونئوکا 41 ساله سابقه کاری در مناطق جنگ زده از جمله چچن، عراق و افغانستان را دارد و 9 سال قبل نیز از سوی  افراد مسلح ناشناس در گرجستان ربوده شد که بعدا در عملیات نیروهای مسلج گرجی آزاد گردید.