ختم کنفرانس رسانه ها و نهاد های بین المللی در مزار شریف

ختم کنفرانس رسانه ها و نهاد های بین المللی در مزار شریف

دوشنبه 18 اسد 1389

کنفرانس دو روزه  رسانه ها و نهاد های بین المللی درحوزه شمال ضمن بررسی کار رسانه ای و چالش های موجود در این راستا و بحت در مورد راههای بیرون رفت به کار خود پایان داد.

این نشست با حضور خبرنگاران حوزه شمال زیرعنوان « گفت و شنید برای درک بهتر و گزارش دهی بهتر» با کمک نهاد« فدریش ایبرت»  آلمان در شهر مزار شریف برگزار گردیده بود.

قیوم بابک، خبرنگار آزاد در مزار شریف و از جمله شرکت کننده گان این نشست در گفتگو با مرکز خبرنگاران افغانستان وضعیت کار خبرنگاری در شمال را« پیچیده» و« تحت فشار» توصیف کرد.

وی گفت که هنوز هم« جنگ سالاران» و « گروههای فشار» بر ولایات شمالی به ویژه بلخ قدرت دارند و ادامه این وضعیت سبب شده که خبرنگاران دست به «خودسانسوری» بزنند و آن طور که لازم است نتوانند به وظیفه خود عمل کنند.

بابک همچنان دسترسی خبرنگاران به اطلاعات مورد نیاز برای تهیه گزارش های مورد نظر را دشوار خواند و افزود با وجود این که حق دسترسی خبرنگاران به اطلاعات مطابق با قوانین کشور به رسمیت شناخته شده اما مسئولین دولتی دراین راستا به درستی همکاری نمی کنند.

در پایان نشست مزار شریف؛ شرکت کننده گان  از نمایندگان جامعه بین المللی خواستند تا در رایزنی با دولت افغانستان زمینه را برای بهبود فضای کار رسانه ای و خبرنگاری در ولایات شمال کشور فراهم سازند.