پایان نشست دو روزه انکشافی رسانه ها در بلخ

سه شنبه 19 اسد 1389

این نشست با اشتراک ده ها نفر از خبرنگاران و دست اندرکاران امور رسانه ای شماری از ولایات شمال کشور و حضور نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ روز دوشنبه در شهر مزار شریف آغاز به کار کرد .

در این گردهمایی دو روزه وضعیت حرفه خبرنگاری و کار و فعالیت رسانه ای در حوزه کاری بلخ بعد از بحث و گفتگو های طولانی به بررسی گرفته شد.

دست آوردها

افزایش شمار رسانه ها، علاقه مندی نسل جوان به حرفه خبرنگاری، انجام وظیفه در شرایط دشوار و آزادی عمل در راه اندازی تشکل های صنفی خبرنگاری از جمله دست آورد های مهمی بود که در این کنفرانس مطرح شد.

چالش ها

ناامنی، تهدید از سوی جنگ سالاران، نا آشنایی و شناخت نا کافی شماری از مسئولان دولتی در راستای ارایه معلومات کاری به خبرنگاران از مواردی بود که شرکت کنندگان این نشست بر آن تاکید داشتند.

قیوم بابک، خبرنگار انستیوت گزارش دهی جنگ و صلح در مزار شریف می گوید خبرنگاران به دلیل نا امنی و تهدید افراد و گروه های مشخص نتوانسته شماری از موضوعات را گزارش دهند و به همین مطالب شان از نشر باز مانده است.

برعلاوه به گفته وی محدودیت دریافت اطلاعات تخصصی در شماری از ولایات کوچک، نا آشنایی مسئولان محلی در ارایه معلومات به خبرنگاران، مشکلات دریافت معلومات از منابع دولتی از دیگر چالش هایی موجود در شمال کشور است.

عمل کرد غیر حرفه ای

قویم بابک گفت که هنوز هم شمار خبرنگاران حرفه ای خارج از مراکز ولایات کم است و حتی کمبود نیروی کار حرفه ای بخاطر تولید برنامه ها در مراکز ولایات، عدم آگاهی از حقوق و مسئولیت های کاری و سطح پایین استفاده از امکانات فنی و نبود تعادل و تساوی در آزادی های رسانه ای بین کابل و ولایات دیده می شود.

خبرنگار انستیتوت گزارش دهی جنگ و صلح از نبود یکپارچگی کاری خبرنگاران و فعالان امور رسانه ای، رقابت نا سالم رسانه ای برای جذب اعلانات تجارتی، خود سانسوری به خاطر تقویت درآمد و دریافت رشوت از سوی شماری از خبرنگاران به عنوان دیگر چالش های نام برد که به این حرفه آسیب وارد کرده است.

راه کار ها

در پایان این نشست شرکت کنندگان طی قطع نامه ای بر آموزش فنون مختلف حرفه خبرنگاری، ازدیاد آگاهی خبرنگاران و دست اندرکاران امور رسانه ای از حقوق و مسئولیت های شان، ارتقاء ظرفیت های کاری نهاد های دولتی در مورد چگونگی کار با خبرنگاران و افزایش فشار از سوی جامعه بین المللی بر عوامل تهدید به خاطر بیرون رفت از وضعیت موجود، تاکید کردند.

ایجاد نهاد نظارت کننده آزادی بیان و نهاد حمایت کننده از خبرنگاران در بلخ از دیگر راه کار هایی بود که این قطع نامه گنجانده شده بود.