آسیب جدی دفتر مرکز خبرنگاران زابل در حمله طالبان

آسیب جدی دفتر مرکز خبرنگاران زابل در حمله طالبان

۵ جوزا ۱۳۹۴

قلات: دفتر مرکز خبرنگاران ولایت زابل در حمله روز گذشته طالبان به شدت آسیب دیده است و بیشتر وسایل و تجهیزات این دفتر از بین رفته است.

احمد ولی سرحدی، مسؤل دفتر مرکز خبرنگاران ولایت زابل گفت دفتر آنان به دلیل نزدیکی با ساختمان شورای ولایتی که هدف حمله قرار گرفت، خسارت جدی دیده است.

در حمله به ساختمان شورای ولایتی که از سوی یک مهاجم انتحاری با یک مو‌تر باری بم گذاری شده صورت گرفت، ۷۰ تن از جمله چهار زن که اکثر آنان غیر نظامی هستند زخمی شدند و افزون بر عمارت این شورا، دیگر ساختمان های اطراف آن نیز آسیب دیده اند.

طالبان مسؤلیت این حمله را بر عهده گرفته‌اند.

سرحدی افزود که خوشبختانه هنگام بروز این رویداد، هیچ از خبرنگاران در این دفتر حضور نداشته است.