آغاز فعالیت هفته نامه افغانستان امروز

هرات، دوشنبه 23 حوت 1389

هفته نامه غیر دولتی « افغانستان امروز»، با ابتکار شماری از خبرنگاران آزاد در شهرهرات از چاپ بر آمد.

اولین نسخه این هفته نامه در هشت صفحه سیاه و سفید حاوی موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روز یک شنبه درهرات توزیع شد.

هفته نامه افغانستان امروز با صاحب امتیازی احمد سلطان کریمی و حمایت و همکاری دفتر رسانه ای میدیوتیک پا به عرصه مطبوعات گذاشته است.

عبدالبصیر تحسین، نماینده موسسه رسانه ای میدیوتیک در مراسم آغاز به کار رسمی این نشریه گفت که افغانستان امروز، با حمایت معنوی میدیوتیک افغانستان به یک نشریه سراسری و کشوری مبدل خواهد شد.

به گفته محی الدین نوری، مدیر مسئول افغانستان امروز، این نشریه در چوکات قوانین جاری کشور و با رعایت اصول نوین خبرنگاری فعالیت خواهد کرد.

ولایت هرات طی ده سال گذشته شاهد افزایش شمار رسانه های مختلف تصویری، صوتی، چاپی و الکترونیکی بوده است.در حال حاضر، حدود 40 نشریه چاپی، شش شبکه تلویزیونی خصوصی، 10 شبکه رادیویی، یک آژانس و 9 سایت خبری محلی در ولایت این ولایت فعالیت دارند.