آغاز نشر آزمایشی تلویزیون خصوصی آسیا

آغاز نشر آزمایشی تلویزیون خصوصی آسیا

هرات، پنج شنبه 29 میزان 1389

نشر آزمایشی  تلویزیون خصوصی آسیا با پخش برنامه های مختلف تولیدی محلی و بیرونی در هرات آغاز گردید.

این تلویزیون با برد نشراتی 35 کیلومترمربع شهر هرات و ولسوالی های انجیل، گذره و بخش های از پشتون زرغون را تحت پوشش قرار داده است.

مقصود احراری، مدیر مسئول تلویزیون آسیا به مرکز خبرنگارن افغانستان گفت که این تلویزیون حفظ ارزش های آزادی بیان و دمکراسی و با استفاده از راه کارهای مندرج درقانون رسانه های همگانی افغانستان فعالیت خواهند کرد.

وی گفت که برنامه های این تلویزیون در بخش های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی فرهنگی و تفریحی و سرگرمی و  ورزشی تهیه و پخش می شوند.احراری مدت پخش برنامه دوره آزمایشی را  6 صبح تا 12 شب اعلام کرد اما گفت که قرار است بزودی 24 ساعته شود.

به گفته مدیر مسئول تلویزیون آسیا، آنها در حال حاضر 30 کارمند را به صورت رسمی و افتخاری جذب نموده اند و تصمیم دارند به زودی و در دومین مرحله کاری زمینه نشر برنامه های تلویزیون آسیا در ولایات ننگرهار، کابل و بلخ نیز فراهم سازند.

ولایت هرات با روی کار آمدن حکومت موقت در سال 1381 خورشیدی شاهد افزایش شمار رسانه های مختلف تصویری، صوتی، چاپی و الکترونیکی بوده است.

در حال حاضر به جز رادیو و تلویزیون دولتی، چهار شبکه تلویزیونی خصوصی، 10 شبکه رادیویی، 40 نشریه چاپی، یک آژانس و 9 سایت خبری محلی در این ولایت فعالیت دارند.