اعتراض خبرنگاران درهرات به اقدام پوليس عليه تلويزيون آسيا

هرات،‌ 25 ثور 1391

شماري از خبرنگاران درهرات طي يك گردهمايي در خانه خبرنگار، به دستور اخير پوليس اين ولايت مبني بر احضار نماينده تلويزيون خصوصي آسيا اعتراض كردند.

در اين تجمع اعتراضي قطعنامه اي در محكوميت اين اقدام پوليس هرات صادر شد و خبرنگاران از دولت مركزي خواستار جلوگيري از اين اقدام غير قانوني شدند.

عمر نصير مجددي،‌ رئيس خانه خبرنگار گفت كه نماينده تلويزيون آسيا پس از آن از سوي پوليس احضار و مورد بازپرسي قرار گرفت كه شماري از آرايشگاههاي زنانه از اين  تلويزيون به پوليس شكايت كردند.

وي گفت:" آسيا در گزارشي كه در برنامه اي تحت نام كارت سرخ پخش كرد،‌ موضوع دستمزد آرايشگران را بازتاب داده است كه برخلاف نرخ تعيين شده اتحاديه پيشه وران،‌ تا چند برابر از مشتريان تقاضا مي گردد."

به گفته مجددي،‌ در پي پخش اين گزارش،‌ شماري از آرايشگاهها از تلويزيون آسيا به پوليس شكايت و پوليس هرات نيز طي حكمي،‌ نماينده اين تلويزيون را براي بازپرسي احضار كرده است.

رئيس خانه خبرنگار اين اقدام پوليس هرات را يك تخطي آشكار از قانون خوانده و گفت:" مطابق با قانون رسانه هاي همگاني كشور،‌ تمام شكايات از خبرنگاران و رسانه ها مي بايست از طريق كميسيون رسيده گي به شكايات و بررسي تخطي هاي رسانه اي طي مراحل شود."

عمر نصير مجددي افزود كه با تشخيص اين كميسيون و اعلام آن به عنوان تخطي رسانه اي،‌ موضوع از طريق مراجع امنيتي و سارنوالي قابل پيگيري خواهد بود.

عبدالستار الكوزي، مدير مسئول تلويزيون آسيا گفت كه مشاور حقوقي اين تلويزيون پس از دريافت حكم احضار پوليس،‌ به مديريت جنايي رفته و پوليس او را مورد بازپرسي قرار داده است.

به وي،‌ آرايشگاه هاي معترض در شكايت خود شيوه تهيه اين گزارش را اقدامي عليه حريم خود عنوان كرده و خواستار رسيده گي به آن شده اند.

به گفته مدير مسئول تلويزيون آسيا، شماري از آرايشگاهها تهديد كرده اند در صورتي كه پوليس و مراجع عدلي به اين شكايت آنها رسيده گي نكند،‌ بر عليه اين تلويزيون اقدام خواهند كرد.

تلويزيون آسيا از جمله تلويزيون هاي پر بيننده هرات است كه در ميزان 1389 با سرمايه گذاري بخش خصوصي راه اندازي گرديد و در حال حاضر افزون بر شهر هرات، شماري از ولسوالي هاي اين ولايت نيز تحت پوشش اين شبكه قرار دارد.