برخورد غیرقانونی مسئول ستاد یکی از نامزدان ریاست جمهوری را با خبرنگاران محکوم می کنیم

برخورد غیرقانونی مسئول ستاد یکی از نامزدان ریاست جمهوری را با خبرنگاران محکوم می کنیم

هرات، ۲۲ حوت ۱۳۹۲

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن محکومیت بر خورد غیر قانونی مسئول محلی ستاد انتخاباتی زلمی رسول در ولایت هرات با خبرنگاران، از واکنش تیم انتخاباتی آقای رسول به این قضیه استقبال می کند.

منابع خبری محلی در هرات گزارش کرده اند که فاروق فیضی و شهرام نظری دو خبرنگار محلی که قصد داشتند از فعالیت های ستاد انتخاباتی زلمی رسول گزارش تهیه کنند، مورد توهین قرار گرفته و فاروق فیضی به دستور مسئول ستاد این نامزد برای یک ساعت حبس شده است.

در واکنش به این رویداد، دفتر مطبوعاتی تیم انتخاباتی زلمی رسول در بیانیه ای گفت که این اقدام مسئول محلی خود را محکوم می کند و از این خبرنگاران معذرت می خواهد.

در این بیانیه آمده است:" تیم اعتدال، برابری و سازندگی که با تمام قوت، خود را حامی آزادی بیان و ژورنالیستان متعهد کشور می‌داند، این حرکت غیرمترقبه را خلاف باورهای رهبری این تیم عنوان می‌کند. از این رو بنابر تصمیم شورای رهبری تیم اعتدال، برابری و سازندگی وظیفه آقای محمد داود نورزی که سبب این تخطی قانونی شده است، به حالت تعلیق در آورده شد."

دفتر آقای رسول افزوده است که به تمام دفاتر انتخاباتی خود اعلام می‌دارد که با خبرنگاران و رسانه های کشور همکاری داشته باشند و از هیچ نوع همکاری با آنان دریغ نورزند.

این نخستین رویداد در نوع خود است که از سوی مسئول ستاد انتخاباتی یکی از نامزدان علیه خبرنگاران صورت می گیرد. ۱۷ دلو سال جاری، محمد داود سلطان زوی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز با برخورد تند و توهین آمیز علیه خبرنگار و فلمبردار تلویزیون کابل نیوز، آنان را به مدت سه ساعت در قید نگه داشته بود.

پس از آن، کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرد که این نامزد ریاست جمهوری را به دلیل تخطی از قانون به سارنوالی/دادستانی معرفی کرده است.

در بند ١٨ماده ٦٨ قانون انتخابات افغانستان آمده است که ازاعمال فشار، ممانعت از دسترسی به معلومات وایجاد محدودیت غیر قانونی وغیر اصولی علیه خبرنگاران باید خودداری شود.

افزون برآن، مطابق با بند ٢١ این ماده از قانون انتخابات؛ تهدید، ایجاد ترس، هتک حرمت و ایجاد دشواری از جمله برای رسانه ها غیر قابل قبول می باشد.