برگزاري نمايشگاه" صد سال با مطبوعات در هرات"

برگزاري نمايشگاه" صد سال با مطبوعات در هرات"

هرات،‌ ۲۹ اسد ۱۳۹۲

نمايشگاه مطبوعات هرات طي يك قرن گذشته به ابتكار ماهنامه دوربين در تالار مولانا جلال الدين محمد بلخي شهر هرات راه اندازي شد.

نوراحمد كريمي،‌ مدير مسئول ماهنامه دوربين و برگزار كننده اين نمايشگاه گفت كه در اين نمايشگاه ۵۰۰  نسخه از نشريه هاي چاپي حدود يك سال اخير هرات و حتي نشريه هاي چهار ولايت غور،‌ بادغيس،‌ فراه و نيمروز به نمايش گذاشته شده است.

نسخه هايي از شماره هاي مختلف روزنامه ۹۳ ساله اتفاق اسلام،‌ برخي ازاطلاعيه هاي رژيم هاي گذشته،‌ شب نامه نامه هايي از دوران جهاد و مقاومت و تصاوير شماري از اهالي مطبوعات از آثار برجسته اي است كه در معرض ديد بازديدكننده گان قرار گرفته است.

به گفته كريمي اين نمايشگاه  به مدت چهار روز براي بازديد عموم باز است.

مطبوعات در هرات به تاسي از تغيير ر‍ژيم هاي مختلف در كابل و شيوه نگرش آنان به آزادي مطبوعات،‌ دوران پر فراز و نشيبي را طي حدود يك صد سال گذشته پشت سرگذرانده است.

در ۱۲ سال گذشته به دليل بازشدن ناگهاني فضا و تضمين آزادي فعاليت رسانه از سوي دولت،‌ بيشتر از ۴۰ رسانه چاپي در اين ولايت پا به عرصه وجود گذاشتند اما بيشتر اين نشريه ها طي ساليان اخير به دليل مشكلات مالي و نبود مخاطب از نشر بازمانده اند.

در ماه سرطان سال جاري،‌ اتفاق اسلام،‌ نخستين روزنامه هرات كه با حمايت مالي وزارت اطلاعات و فرهنگ منتشر مي شود نيز به دليل آن چه نبود بودجه خوانده مي شد،‌ از نشر بازماند اما وزارت اطلاعات فرهنگ يك هفته پس انتقاد گسترده اهالي مطبوعات،‌ آن را دوباره فعال كرد.