بهترین‌های رسانه‌ای هرات در سال ۱۳۹۴ معرفی شدند

۲۹ حوت ۱۳۹۴

هرات:بهترین‌های رسانه‌ای هرات در سال ۱۳۹۴ در یک همایش ویژه‌ای به مناسبت ۲۷ حوت روز خبرنگار معرفی شدند. در جشنواره بهترین‌های رسانه ای هرات در سال ۱۳۹۴  که توسط انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه ‌ی افغانستان برگزار شد ، هفتاد رسانه و خبرنگار  رسانه‌های محلی در یازده بخش خود را نامزد کردند و بهترین‌ها توسط هیئت ویژه داوران جشنواره برگزیده شدند.

این بهترین‌ها امروز در هرات با حضور مقام‌های محلی، مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران؛  جوایز و تندیس ویژه جشنواره را بدست آوردند.

فیصل کریمی رئیس انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان می گوید که هدف از این جشنواره، شناسایی چهره‌های برتر رسانه ای هرات، پشتیبانی از جامعه رسانه‌ای، ایجاد رقابت سالم بین خبرنگاران و بلند رفتن سطح کیفی کار خبرنگاری و محتوای رسانه‌های محلی بوده است.

۱-محسن کریمی، خبرنگار آریانا هرات، بهترین گزارشگر سال

برای بهترین گزارشگر سال، تندیس ویژه جشنواره، یک بورسیه تحصیلی چهارسال رایگان در دانشگاه کهکشان شرق، بورسیه ۵۰ درصد تخفیف در دانشگاه غالب و یک سیت ظرف چینی از سوی انجمن عاطفی اهداء شد.

۲-غزل یحیی زاده از تلویزیون ترقی، بهترین گویندۀ خبر سال

برای بهترین گوینده، تندیس ویژه جشنواره، یک بورسیه چهار سال تحصیلی با ۶۰ درصد تخفیف در دانشگاه کهکشان شرق، بورسیه چهار تحصیلی در دانشگاه غالب و یک سیت ظرف چینی اهداء شد.

۳-وحید پیمان، خبرنگار هشت صبح، بهترین خبرنگار فعال در رسانه های اجتماعی

برای بهترین خبرنگار فعال در رسانه های اجتماعی، تندیس ویژه جشنواره،  خدمات یک وب سایت رایگان از سوی شرکت افغان هاست، بورسیه چهار سال تحصیلی ۶۰ درصد تخفیف در دانشگاه کهکشان شرق، بورسیه چهارسال تحصیل با ۵۰ درصد تخفیف در دانشگاه غالب و یک سیت ظرف چینی اهدا شد.

۴-پیمان توانگر از تلویزیون عصر بهترین تصویربردار خبری

برای بهترین تصویربرداری خبری، تندیس ویژه جشنواره، یک بورسیه چهار سال تحصیلی با ۶۰ درصد تخفیف در دانشگاه کهکشان شرق، بورسیه چهار تحصیلی با ۵۰ در  تخفیف در دانشگاه غالب و یک سیت ظرف چینی اهداء شد.

۵-محمد علی جاوید خبرنگار رادیو مردم، بهترین گرداننده برنامه های تحلیلی

برای بهترین گرداننده برنامه های تحلیلی، تندیس ویژه جشنواره، یک بورسیه چهار سال تحصیلی با ۶۰ درصد تخفیف در دانشگاه کهکشان شرق، بورسیه چهار تحصیلی با ۵۰ در  تخفیف در دانشگاه غالب و یک سیت ظرف چینی اهداء شد.

۶-فیروز مشعوف گزارشگر تلویزیون عصر، بهترین گزارشگر ورزشی  سال

برای بهترین گزارشگر ورزشی  سال، تندیس ویژه جشنواره، یک بورسیه چهار سال تحصیلی با ۶۰ درصد تخفیف در دانشگاه کهکشان شرق، بورسیه چهار تحصیلی با ۵۰ در  تخفیف در دانشگاه غالب و یک سیت ظرف چینی اهداء شد.

۷- خبرهای تلویزیون آریانا هرات، بهترین بستۀ خبری تلویزیونی سال

برای بهترین بستۀ خبری تلویزیونی سال، تندیس ویژه جشنواره، یک بورسیه چهار سال تحصیلی با ۶۰ درصد تخفیف در دانشگاه کهکشان شرق، بورسیه چهار تحصیلی با ۵۰ در  تخفیف در دانشگاه غالب و یک سیت ظرف چینی اهداء شد.

۸-خبرهای رادیو مژده، بهترین بستۀ خبری رادیویی سال

برای بهترین بستۀ خبری رادیویی سال، تندیس ویژه جشنواره، یک بورسیه چهار سال تحصیلی با ۶۰ درصد تخفیف در دانشگاه کهکشان شرق، بورسیه چهار تحصیلی با ۵۰ در  تخفیف در دانشگاه غالب و یک سیت ظرف چینی اهداء شد.

۹- سهیلا صبری، بهترین وبلاگ نویس سال

برای بهترین وبلاگ نویس سال تندیس ویژه جشنواره،  خدمات یک وب سایت رایگان از سوی شرکت افغان هاست، بورسیه چهار سال تحصیلی ۶۰ درصد تخفیف در دانشگاه کهکشان شرق، بورسیه چهارسال تحصیل با ۵۰ درصد تخفیف در دانشگاه غالب و یک سیت ظرف چینی اهدا شد.

۱۰- عارف کریمی، خبرنگار فرانس پرس، بهترین عکاس خبرنگار سال

برای بهترین عکاس خبرنگار سال، تندیس ویژه جشنواره، یک عراده موتور سایکل شهاب، یک بورسیه چهار سال تحصیلی با ۶۰ درصد تخفیف در دانشگاه کهکشان شرق، بورسیه چهار تحصیلی با ۵۰ در  تخفیف در دانشگاه غالب و یک سیت ظرف چینی اهداء شد.

۱۱-مجله دوربین، بهترین رسانۀ چاپی سال

برای بهترین رسانۀ چاپی سال، تندیس ویژه جشنواره، یک بورسیه چهار سال تحصیلی با ۶۰ درصد تخفیف در دانشگاه کهکشان شرق، بورسیه چهار تحصیلی با ۵۰ در  تخفیف در دانشگاه غالب و یک سیت ظرف چینی اهداء شد.

در این جشنواره ۷۰ خبرنگار و رسانه محلی هرات در ۱۱ بخش خود را نامزد کرده بودند و بهترین‌ها پس از بررسی و ارزشیابی هیئت داوران برگزیده شدند.

دانشگاه کهکشان شرق، دانشگاه غالب، شرکت شهاب سیکلت، شرکت پامیرکولا، شرکت افغان هاست، انجمن عاطفی و شرکت  مهرسازی و لوحه فلزی چشتی حامیان مالی این جشنواره بودند.

این نخستین جشنواره بهترین‌های رسانه‌ای هرات است که از سوی انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان برگزار شد.