جان باختن خبرنگار پیشین رادیو« فریاد» در رویداد ترافیکی

جان باختن خبرنگار پیشین رادیو« فریاد» در رویداد ترافیکی

هرات، یک شنبه 2 عقرب 1389

وکیل احمد صدیقی خبرنگار پیشین رادیو غیر دولتی« فریاد» در هرات بعد از ظهر امروز بر اثر یک رویداد ترافیکی در شمال شهر هرات جان باخت.

آقای صدیقی در یک سال گذشته و بعد از ترک رادیو فریاد به عنوان کارمند و مدیر ارتباط خارجی دفتر کمیسیون انتخابات در هرات کار می کرد.

در این رویداد که بر اثر تصادم موتر حامل وکیل احمد صدیقی و 5 تن از همکاران وی در کمیسیون انتخابات با یک موتر باربری در جاده کازرگاه در شمال شهر هرات به قوع پیوست، دو همکار دیگر وکیل احمد صدیقی نیز جان باختتند و سه نفر هم به شدت زخمی شدند.

وکیل احمد صدیقی، درسال 1386 خورشیدی از دیپارتمنت ژورنالیزم هرات فارغ شد. وی همزمان با تحصیل با نشریه پگاه  و رادیو صدای جوان پوهنتون هرات همکاری می کرد و بعد از ختم تحصیل به استخدام رادیو فریاد در آمد.

صدیقی هنگام مرگ حدود 25 سال سن داشت و به تازگی نامزد شده بود و قرار بود به زودی مراسم عروسی اش را جشن بگیرد.

مرکز خبرنگاران افغانستان درگذشت این خبرنگار جوان و برومند را به خانواده وی و جامعه خبرنگاری کشور تسلیت عرض نموده و از خداوند برای وی و دیگر همکاران جان باخته اش بهشت برین و برای زخمی شدگان شفای عاجل تمنا دارد.