خبرنگاری آنلاین در پوهنتون هرات

سه شنبه 12 اسد 1389

برای نخستین بار در افغانستان، کنفرانس علمی روزنامه نگاری آنلاین در پوهنتون هرات برگزارشد.

در کنفرانس علمی "روزنامه نگاری آنلاین تحولی شگرف در ارتباطات" کاربرد فن آوری در ارتباطات و ژورنالیزم، یکی از نیازمندی های ارتباطات جهانی عنوان گردید.

رییسان نهاد های اجتماعی، مقامات و استادان پوهنتون هرات، خبرنگاران داخلی وخارجی و دانشجویان دانشگاه، اشتراک کننده گان این کنفرانس علمی بودند.

اشتراک کننده گان این دوره ضمن ایجاد صفحه های آنلاین دریچه ی نو را در راستای فن آوری و ارتباطات درمحیط دانشگاهی فراهم می کنند.

این گروه خبرنگاران آنلاین شامل محصلان سال سوم ژورنالیزم پوهنتون هرات اند، وهریک شان یک صفحه را تحت نظارت فیصل کریمی استاد ژرونالیزم مدیریت می کنند.

با راه اندازی این فن آوری و تشکیل گروه وبلاگ نویسان پوهنتون هرات، اعضای این گروه قادرند، تمامی فعالیت ها، کارهای عملی و اندیشه های شان را در زمینه روزنامه نگاری و اطلاع رسانی، برروی صفحه های آنلاین خویش قرار دهند.

دستاورد تازه علمی

خبرنگاری آنلاین هرچند مراحل رشد خود را درجهان می پیماید، اما با کمترین فرصت توانسته جایگاه خویش را درعرصه ارتباطات درجهان بازکند.

پوهنمل میرغلام عثمان بارز حسینی، رییس پوهنتون هرات، یکی از سخنرانان این کنفرانس با تاکید بر برجسته بودن فن آوری درهمه عرصه ها در جهان، راه اندازی این شبکه خبرنگاری آنلاین وبلاگ نویسی وتجربه عملی آن را در دانشگاه هرات ، یک دستاورد مثبت برای پوهنتون این ولایت خواند.

به گفته فیصل کریمی، استاد روزنامه نگاری آنلاین پوهنتون هرات استفاده تکنولوژی در زمینه ارتباطات، یکی از نیازمندی های امروزی خبرنگاران است و خبرنگاران با به خدمت گرفتن اینترنت در هر زمان و در هرمکان با مخاطبان جهانی ارتباط برقرار کنند.

وی  وب سایت ها، رسانه های جدید و شبکه های اجتماعی را  نسل تازه ژورنالیزم می داند و می گوید که این رسانه های قدرتمند و تاثیرگذار، مسیر اطلاع رسانی  جهان را بدست گرفته اند.

کریمی گفت که اطلاعات با این رشته از خبرنگاری با زودترین فرصت وهزینه اندک میتواند قاره ها را بپیماید  و ازخانه یک آسیایی به خانه یک افریقایی در یک لحظه برسد.

بر پایه اطلاعات موصوف همزمان با تدریس روزنامه نگاری آنلاین، وبلاگWWW.ONLINEREPORTERS.TK برای برقراری ارتباطات و مناقشات آنلاین استاد و دانشجویان و شفاف سازی روند آموزش و ارزشیابی دانشجویان راه اندازی شد.

تقدیر از وبلاگ نویسان

درپایان این کنفرانس علمی، شش وبلاگ نویس برتر صنف سوم ژورنالیزم پوهنتون هرات بعد از تشریح  وبلاگ و فعالیت های آنلاینی خود مورد تقدیر قرار گرفتند.

عادله کبیری استاد این پوهنحی می گوید که ویژه گی های خبرنگاری آنلاین از جمله ازجمله برجستگی های این فن آوری مدرن در جهان امروزی است.

به باور وی در صورت حمایت مسئوولان دستاورد های بیشتری دراین زمینه خواهند داشت.این رشته از خبرنگاری آنلاین برای اولین بار در افغانستان بصورت اکادمیک و حرفه یی درپوهنتون هرات تدریس می شود و بنا به گفته مسوولان این روند همچنان توسعه خواهد یافت خواهد یافت.