دوره آموزشی خبرنگاری ویژه زنان درهرات

دوره آموزشی خبرنگاری ویژه زنان درهرات

دوشنبه 25 اسد 1389

نخستین دوره آموزشی ویژه زنان شاغل در بخش های مطبوعاتی و روابط عمومی ادارات دولتی و نهاد های غیر دولتی، در شهر هرات راه اندازی گردید.

این دوره آموزشی دو ماهه  از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان برای 20 نفر برنامه ریزی و به کمک پروژه ASGP/USAID  اجرا می شود.طی این مدت شرکت کنندگان در مورد اصول حرفه خبرنگاری و روابط عمومی آموزش خواهند دید.

عادله کبیری استاد پوهنتون هرات و از استادان این دوره آموزشی گفت که طبق برنامه، آموزش شرکت کنندگان به صورت عملی و شفاهی خواهد بود و برعلاوه تکنیک استفاده از لوازم خبرنگاری و کار با نرم افزارهای ویژه آموزش داده خواهد شد.

به گفته وی در حال حاضر به علت پایین بودن ظرفیت های کاری دربخش های مطبوعاتی ادرات دولتی و شماری از نهادهای غیر دولتی، فعالیت های کاری ادارات و نهاد ها به درستی بازتاب داده نمی شود.

عادله کبیری خاطر نشان کرد که با ختم این دوره آموزشی شرکت کنندگان ضمن درک اهمیت اطلاع رسانی از آموخته هایشان در بهبود فعالیت های مطبوعاتی در ادارات استفاده کنند.این دوره آموزشی با در نظرداشت شاغل بودن شرکت کنندگان بعد از ساعت رسمی اداری برگزار می شود.