دومین همایش سالانه" روز بین المللی اخلاق رسانه ای"

دومین همایش سالانه" روز بین المللی اخلاق رسانه ای"

این همایش از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان و با هماهنگی مرکز بین المللی اخلاق رسانه ای به هدف بررسی و آسیب شناسی اخلاق رسانه ای در رسانه های افغانستان برگزار می گردد.

محل برگزاری : سالن کنفرانس‌های مؤسسه تحصیلات عالی غالب


نشانی : هرات، غرب پارک ترقی، جاده ارباب‌زاده‌ها

زمان : 31 سنبله 1391 خورشیدی

در این همایش عملی تخصصی، مسئولان نهادهای خبرنگاری، خبرنگاران رسانه های محلی، ملی و بین المللی و استادان پوهنتون/دانشگاه شرکت می کنند.

لطفا برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد این همایش بین المللی به سایت مرکز بین المللی اخلاق رسانه ای مراجعه کنید.

شماره تماس و برقراری ارتباط با کمیته برگزاری همایش:

شماره تماس : 0799241128-0708198634-0093708198668

ایمیل: