رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات بخاطر همراهی با اظهارات خلاف قانون رئیس شورای ولایتی عذر خواهی کرد

رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات بخاطر همراهی با اظهارات خلاف قانون رئیس شورای ولایتی عذر خواهی کرد

۱۰ سرطان ۱۳۹۵

هرات: رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات در پی افزایش انتقاد و نگرانی نهادهای صنفی خبرنگاران و رسانه‌ها، از امضا و ارسال نامه یی که در آن رئیس شورای ولایتی خواستار اعمال محدودیت در آزادی بیان و کار خبرنگاران شده بود، عذر خواهی کرد.

این مسئله امروز با حضور پدرام قاضی‌زاده، نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان و نمایندگان شماری از دیگر نهادهای صنفی از جمله اتحادیه ملی ژورنالیستان، دفتر نی، کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، خانه خبرنگار، مرکز حمایت از خبرنگاران و مدیتوتیک به بحث و بررسی گرفته شد.

در ابتدای این نشست، نمایندگان نهادهای صنفی از آریا رؤفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات به دلیل امضا و ارسال نامه یی به رسانه‌ها که در آن رئیس شورای ولایتی خواستار اعمال محدودیت در آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات شده بود، به شدت انتقاد کردند و نگرانی جدی خود را با وی در میان گذاشتند.

دو روز پیش، رئیس کامران علیزایی خطاب به ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نوشته بود که یک «تعداد از شهروندان هرات» از مصاحبه‌های «خودسرانه» برخی اعضای این شورا با رسانه‌ها شکایت و انتقاد کرده در حالی که شورای ولایتی از نشر و پخش اکثر موضوعات (مطرح شده از سوی این نمایندگان) آگاهی نداشته است.

علیزایی، از ریاست اطلاعات و فرهنگ خواسته بود تا هرگاه پس از این خبرنگاران و رسانه‌ها خواستار مصاحبه و گفتگو با اعضای این شورا باشند، باید به صورت کتبی درخواست بدهند تا فرد مورد نظر به آن‌ها معرفی شود. رئیس اطلاعات و فرهنگ نیز این اظهارات علیزایی را در قالب یک نامه رسمی امضا نموده و به رسانه ها ارسال کرده بود.

آریا رؤفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ از ارسال نامه مذکور به رسانه‌ها ابراز پشیمانی کرد و آن را مغایر ا ارزش‌های دموکراتیک و آزادی رسانه‌ها خواند و پذیرفت که در این زمینه سهل انگاری شده و این نامه را ناخوانده امضا کرده است.

وی گفت که به زودی مکتوبی اصلاحی برای رفع ابهام‌های به وجود آمده، و اعلام حمایت قاطع ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، به رسانه ارسال خواهد شد.

رؤفیان تعهد کرد که در راستای کمکاری‌های اداره اطلاعات و فرهنگ و رفع انتقادهای جامعه خبرنگاری هرات اقدامات عملی روی دست گرفته و در آینده تمام تصمیم‌های خود را در این زمینه در مشورت با جامعه رسانه یی عملی خواهد کرد.

مرکز خبرنگاران افغانستان از این اقدام رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات استقبال می کند و از این اداره می خواهد به مسؤلیت خود در راستای تقویت و ترویج آزادی بیان؛ رسانه های آزاد و احترام به حق دسترسی به اطلاعات پایبند بماند.