روزنامه اتفاق اسلام دوباره آغاز به کار کرد

روزنامه اتفاق اسلام دوباره آغاز به کار کرد

هرات، 22 سرطان 1391

در پی انتقادهای گسترده فرهنگیان هرات، روزنامه با سابقه اتفاق اسلام که به دلیل  مشکل مالی و کاهش کارمندان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تعطیل شده بود، دوباره آغاز به فعالیت کرد.

این روزنامه که حدود 92 سال پیشینه کاری دارد، روز شنبه هفته جاری از نشر باز مانده بود.

این رویداد به صورت گسترده ای از سوی رسانه ها و فرهنگیان به ویژه در فضای مجازی فیس بوک، مورد محکوم شد و منتقدان از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند به این قضیه رسیده گی کند.

جاوید نورزاد، مدیر مسئول روزنامه اتفاق اسلام گفت که روز پنج شنبه چاپ دوباره اتفاق اسلام از سر گرفته شد و 500 شماره منتتشر شد.

وی گفت که این کار به هدایت شفاهی دین محمد مبارز راشدی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ صورت گرفته است.

بر پایه اطلاعات نورزاد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ وعده داده است که به دلایل توقف فعالیت این روزنامه رسیده گی کند.

اما مدیر مسئول اتفاق اسلام افزود چاپ مجدد روزنامه موقتی است و درصورتی  که بودجه این روزنامه افزایش نیابد و کارمندان آن اضافه نشود، ادامه فعالیت این نشریه ممکن نخواهد بود.

روزنامه اتفاق اسلام در اول سنبله 1299 خورشیدی در شهر هرات با چاپ سنگی منشتر شد و از آن زمان تا اکنون با وجود فراز ونشیب های زیاد حتی در زمان رژیم طالبان از نشر باز نمانده بود.

تیراژ این روزنامه که طی سالیان اخیر به صورت سیاه وسفید و در چهار صفحه به زبان فارسی و پشتو نشر می شد همواره با به دلیل آن چه که مشکلات مالی دولت خواند می شد، با کاهش مواجه بود.

این روزنامه به ویژه پس از سال 1388 خورشیدی که با 5 هزار شماره در روز و ضمیمه هفتگی هشت صحفه ای در قالب طنر، منتشر می شد، به سوی رکود رفت و در این اواخر  به یک هزار شماره چهار صفحه ای در روز رسید