شورای ولایتی هرات نباید فرا‌تر از قانون عمل کرده و برای رسانه ها محدودیت خلق کند

شورای ولایتی هرات نباید فرا‌تر از قانون عمل کرده و برای رسانه ها محدودیت خلق کند

۱۰ سرطان ۱۳۹۵

هرات: رئیس شورای ولایتی هرات در نامه یی رسمی از خبرنگاران و رسانه‌ها خواسته است تا در صورت نیاز به گفتگو و یا مصاحبه با نمایندگان این شورا، به صورت کتبی درخواست بدهند تا فرد مورد نظر به آن‌ها معرفی شود.

در این نامه که دو روز پیش خطاب به ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نوشته شده، چنین آمده است که یک «تعداد از شهروندان هرات» از مصاحبه‌های «خودسرانه» برخی اعضای این شورا با رسانه‌ها شکایت و انتقاد کرده در حالی که شورای ولایتی از نشر و پخش اکثر موضوعات (مطرح شده از سوی این نمایندگان) آگاهی نداشته است.

شورا، از ریاست اطلاعات و فرهنگ خواسته است تا هرگاه پس از این خبرنگاران و رسانه‌ها خواستار مصاحبه و گفتگو با اعضای این شورا باشند، باید به صورت کتبی درخواست بدهند تا فرد مورد نظر به آن‌ها معرفی شود.

در این مکتوب مشخصا ذکر نشده است که این مصاحبه‌های به اصطلاح خودسرانه چه بوده و توسط کدام یک از اعضای شورای ولایتی صورت گرفته است اما به صورت غیر مستقیم به خبرنگاران و رسانه‌ها هشدار داده شده است چنانچه بدون اطلاع ریاست شورای ولایتی این کار انجام شود، باید رسانه به مردم جوابگو باشد، نه شورای ولایتی.

مرکز خبرنگاران افغانستان، این اقدام شوای ولایتی هرات را مخالف قوانین کشور به ویژه قانون اساسی، قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات می‌داند و از ریاست شورای ولایتی می‌خواهد تا به قوانین کشور احترام بگذارد و فرا‌تر از آن‌ها عمل نکند.

این نهاد در عین حال از از اقدام ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات به شدت انتقاد می‌کند و آن را مایه نگرانی می‌داند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ بر خلاف قوانین کشور که آزادی بیان، طلب و کسب اطلاعات را محترم شمرده، عمل کرده و این درخواست ریاست شورای ولایتی را با امضای رئیس اطلاعات و فرهنگ نشر کرده است در حالی که باید آن را محکوم می‌کرد.

مرکز خبرنگاران افغانستان تصریح می‌کند که مطابق با قوانین کشور، همه شهروندان از حق آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات برخوردار هستند و هیچ شخص و یا اداره دولتی نمی‌تواند در این زمینه محدودیت وضع کند.

مرکز خبرنگاران افغانستان این موضوع را با نهادهای مرتبط دولتی از جمله وزارت اطلاعات و فرهنگ، دفا‌تر ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و اداره ارگان‌های محل در میان خواهد گذاشت و با جدیت در این زمینه دادخواهی خواهد کرد.