لت و کوب شدید مجری تلویزیون ساقی از سوی افراد ناشناس

لت و کوب شدید مجری تلویزیون ساقی از سوی افراد ناشناس

افراد ناشناس در ناحیه ششم شهر هرات با ورود به خانه عبدالرازق پدرام، مجری تلویزیون ساقی، او را به شدت مورد لت و کوب قرار دادند و مجروح کردند.

عبدالرازق پدرام، به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت این حادثه نیمه شب یک شنبه 4 ثور، هنگامی رخ داد که او تازه به خواب رفته بود.

وی گفت:« من در خواب بودم که ناگهان متوجه شدم دو نفر بر بالای سرم ایستاده و با استفاده از شلاقی که بر سر آن جسمی فلزی بسته بود، من را می زنند.»

پدرام افزود:« من به دلیل این که برق خاموش بود و عینک خود را زمین گذاشته بودم نتوانستم آنها را تشخیص دهم اما هر چه فریاد می زدم که چرا می زنید آنها فقط می گفتند خاموش باش.»

به گفته پدرام، خانم او که به کمکش شتافته بود نیز هدف ضربات شلاق مهاجمان قرار گرفته است.او گفت درحالی که خونین بود به طرف درب خانه شتافت و به کمک خانمش سعی کرد تا درب را که از سوی دو مهاجم دیگر محکم نگه داشته بود، باز کند اما مهاجمان مانع از این اقدام می شدند.

عبدالرازق پدرام درادامه اظهار داشت که با ادامه این وضع و درخواست کمک از مردم، شماری از همسایه ها به کمک آنها آمدند و افراد مهاجم فرار کردند.وی با تاکید گفت خانمش با استفاده از روشنایی صحن خانه دیده است که مهاجمان صورت شان را پوشیده بودند.

عبدالرزاق پدرام که مجری برنامه شامگاهی « بیگاه» است گفت که در دو روز گذشته به دلیل درخواست پولیس هرات مبنی بر انجام تحقیقات، این رویداد را مخفی نگه داشته بود.

«بیگاه»، برنامه اجتماعی که به صورت زنده پخش می شود موضوعات مختلف روز را با نگاهی انتقادی پوشش می دهد.

اما پدرام پولیس را مورد انتقاد قرار داد و گفت:« من که با وضعیتی خون آلود توسط شماری از همسایه ها به شفاخانه منتقل می شدم در500 متری خانه موضوع را به یک پسته پولیس گفتم و از آنها خواستم که از خانه ام محافظت کنند چون خانمم تنها است اما آنها این کار را نکردند.»

پدرام با بیان این که پولیس درهمان شب تنها به دیدن زود گذر خانه بدون بررسی آثار جرم، اکتفا کرده است، خاطر نشان ساخت که پولیس بعد از گذشت دو روز هنوز در راستای شناسایی و بازداشت مهاجمان اقدام نکرده است.

پولیس هرات تا اکنون در مورد این رویداد اظهار نظری نکرده است.طارق نبی، مدیر مسئول تلویزیون ساقی نیز با تایید این رویداد گفت تا هنوز مشخص نیست که مهاجمان به چه دلیل وارد خانه عبدالرازق پدرام شده اند و او را مورد لت و کوب شدید قرار داده اند.

وی گفت:« من از پولیس و نیروهای امنیتی هرات می خواهم که این موضوع را به صورت دقیق پیگیری کنند و عوامل آن را شناسایی و مورد پیگیرد قانونی قرار دهند.»تلویزیون ساقی در ماه دلو 1383 خورشیدی درهرات راه اندازی شد، بیشتر برنامه های این تلویزیون مذهبی، اجتماعی، سیاسی و ورزشی است.

ساقی در ماه میزان سال 1389 نیز به دلیل پخش برنامه ای که از سوی کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ای« اخلال کننده امنیت»، « برهم زدن امنیت عامه » و« آشوب افگنی» در شهر هرات تشخیص داده شد، تعطیل گردید.

بعد از گذشت یک ماه از صدوراین حکم، محکمه ابتدایی هرات اعلام کرد که مصمم است طارق نبی، مدیرمسئول و عبدالرازق پدرام مجری این تلویزیون را به دلیل اقدام علیه امنیت ملی محاکمه کند.

اما یک روز بعد از اعلام موضع محکمه هرات، اداره محلی این ولایت درپی افزایش فشار نهاد های خبرنگاری و وزارت اطلاعات و فرهنگ، اجازه داد تلویزیون ساقی دوباره بازگشایی شود.