لت و کوب وبازداشت موقت خبرنگار هشت صبح را محکوم می کنیم

لت و کوب وبازداشت موقت خبرنگار هشت صبح را محکوم می کنیم

٣٠ حمل ١٣٩٣

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان لت و کوب اکبر رستمی، خبرنگار تحقیقی روزنامه هشت صبح از سوی ماموران پولیس ترافیک کابل را به شدت محکوم می کند و از وزارت امور داخله می خواهد با جدیت به این موضوع رسیدگی کند.

اکبر رسمتی در حساب فیس بوک خود نوشته است که ساعت ساعت ٩ پیش از ظهر شنبه برای تهیه یک گزارش تحقیقی در مورد فساد اداری و مالی در ریاست ترافیک، به این اداره‌رفته بود که مورد لت و کوب قرار گرفت و برای مدتی کوتاهی بازداشت شد.

وی گفته است که در نظر داشت برای مستندسازی هر چه بیشتر گزارش خود با چند کمیشن کار نیز گفتگو کند.

بر پایه اظهارات رسمتی، برخی از افرادی که جواز رانندگی می‌گرفتند در نوبت منتظر بودند؛ اما کسانی را که کمیشن‌کاران همراهی می‌کردند بدون نوبت وارد شعبه ترافیک می‌شدند.
این خبرنگار تحقیقی افزوده است که برای مستند سازی و گرفتن مصاحبه مراجعان و کمیشن کاران دو ساعت منتظر ماند و مراجعان در مصاحبه خود در مورد این وضعیت اعتراض کردند اما یک مامور پولیس با برخورد نادرست وی را دشنام داد.

به گفته اکبر رسمتی، بعد از آن این مامور ترافیک با یکی از افسران آن اداره وی را مورد لت و کوب قرار داد و حتی ضبط کننده صدا( Recorder) و موبایل اش را به زمین کوبیدند و سپس  وی را دست بند زدند  و برای بررسی و تحقیق به یکی از شعبه های مدیریت ترافیک کابل انتقال دادند.

مسئولان پولیس ترافیک کابل از بروز این رویداد ابراز بی اطلاعی کرده اند. اسدلله، مدیر ترافیک این شهر به بی بی سی گفته است که خشونتی با این خبرنگار صورت نگرفته است.


این خبرنگار در حالی در جریان کار خبرنگاری از سوی پولیس ترافیک مورد توهین، لت و کوب قرار می گیرد و حتی برای یک ساعت بازداشت می شود که دو روز پیش وزیر امور داخله از خبرنگاران به دلیل کارکردشان در پوشش روند انتخابات تقدیر کرد و به شماری از آنان تقدیر نامه داد.

مرکز خبرنگاران افغانستان با محکومت شدید این رویداد، از عمر داودزی، وزیر امور داخله می خواهد با جدیت به این قضیه رسیدگی کند و به جامعه خبرنگاری اطمینان دهد که در پیگرد قانوی ان عده از ماموران پولیس که خلاف قانون عمل می کنند جدی است.

رسیدگی شفاف به این قضیه، نشانه ای واضح از عمل وزیر امور داخله در احترام به فعالیت آزاد خبرنگاران و تقویت روحیه کاری آنان خواهد بود.