والی هرات وعده سپرد به نگرانی خبرنگاران در زمینه محدودیت دسترسی به اطلاعات رسیدگی کند

والی هرات وعده سپرد به نگرانی خبرنگاران در زمینه محدودیت دسترسی به اطلاعات رسیدگی کند

۸ اسد ۱۳۹۴

هرات: والی هرات، در پی افزایش نگرانی خبرنگاران از محدودیت و یا دسترسی دیرهنگام به اطلاعات، با نمایندگان رسانه های مختلف دیدار و وعده سپرد که به این نگرانی ها رسیدگی کند.

در این دیدار که با شرکت شماری سخنگویان ادارات و نهادهای دولتی در سالون نگارستان بهزاد مقام ولایت بزگرار شد، مشکلات و پیشنهادات خبرنگاران در زمینه دسترسی به اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در خبرنامه ولایت هرات آمده است که محمد آصف رحیمی، ضمن بررسی مشکلات در این زمینه، گفته است که گردش اطلاعات به گونه گسترده و بدون محدویت از سوی ادارات دولتی صورت می گیرد و تلاش می شود فعالیت ادارات دولتی در این زمینه بهبود یابد.

رحیمی با اعلام حمایت از فعالیت حرفه ای خبرنگاران وعده سپرد که ضمن افزایش نشست های خبری، در زمینه تفویض صلاحیت بیشتر به سخنگویان نهادهای دولتی و امنیتی، هماهنگی با خبرنگاران، برگزاری نشست های مشترک ماهانه خبرنگاران با سخنگویان ادارات و نهادهای امنیتی گام های عملی بردارد.

والی با بیان این که خبرنگاران مکمل دولت پنداشته می شوند، تصریح کرده است که با توجه به شرایط فعلی کشور نیاز است تا منافع ملی نیز در رسانه ها در محراق توجه قرار گیرد.

در حال حاضر به جز رادیو و تلویزیون دولتی، ۱۳ شبکه تلویزیونی خصوصی، ۱۷ شبکه رادیویی، یک روزنامه و بیشتر از ۳۰ نشریه چاپی و چندین وب سایت خبری در این ولایت فعال است.