واکنش ریاست اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نامه اعتراضی مرکز خبرنگاران افغانستان

واکنش ریاست اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نامه اعتراضی مرکز خبرنگاران افغانستان

با سلام و درود خدمت همکاران عزیز ما در مرکز خبرنگاران افغانستان و دیگر نهاد های رسانه یی کشور!

مکتوب ارسالی شما در پیوند با تامین هزینۀ رفت و برگشت آقای فاروق فیضی جهت تداوی به کشور ترکیه به ریاست امور رسانه های ریاست اجراییه مواصلت کرده اما پیش از اینکه جهت منظوری به جناب رییس اجراییه ارایه شود و ایشان در جریان موضوع قرار بگیرند، پیام اعتراضیه شما منتشر شده است.

ریاست امور رسانه های ریاست اجراییه به دلیل ناهماهنگی در تلاش هایی که از چند جهت به منظور درمان آقای فیضی در جریان بود. نتوانسته است تا مکتوب نهاد های محترم خبرنگاری در این باره را در زمان معین آن پبگیری نماید. به این وسیله شما اطلاع داده می شود که جناب رییس اجراییه بلافاصله بعد از مطلع شدن از این مساله ابراز آمادگی کرده تا در صورت مساعد بودن شرایط صحی آقای فاروق فیضی او را در کاخ سپیدار به حضور خواهند پذیرفت و در غیر این صورت نیز برای درمان بیماری این خبرنگار پرتلاش مساعدت مالی خواهند کرد. هزینه رفت و برگشت آقای فیضی و شخصی که همراه ایشان به کشور ترکیه میرود، پرداخته می شود.

از نهاد های خبرنگاری کشور به خاطر تلاش های شان به منظور بهبود وضعیت صحی آقای فیضی ابراز تشکر می کنیم.

از همکاری و تلاش های آقای بسم الله سروری مشاور رئیس اجراییه در این رابطه نیز اظهار سپاس و قدردانی می کنیم زیرا ایشان از حدود یک هفته پیش مطابق هدایت رییس اجراییه در این باره کوشش های فراوان کرده اند.

با احترام

حشمت الله رادفر

مشاور رسانه یی رئیس اجراییه ج.ا.ا

۷ سرطان ۱۳۹۵