پایان دوره آموزش خبرنگاری ویژه زنان در هرات

پایان دوره آموزش خبرنگاری ویژه زنان در هرات

دوشنبه 17 عقرب 1389

دوره دو ماهه آموزش خبرنگاری ویژه زنان شاغل در بخش های مطبوعاتی و روابط عمومی ادارات دولتی و نهاد های غیر دولتی در هرات به پایان رسید.

این برنامه آموزشی از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان و با کمک پروژه  ASGP/USAID برای 20 تن از زنان دایر گردیده بود.

عادله کبیری استاد پوهنتون هرات و از استادان این دوره آموزشی گفت که طبق برنامه، شرکت کنندگان طی این دوماه اصول حرفه خبرنگاری و روابط عمومی اداره را آموزش دیدند.

وی هدف از راه اندازی این برنامه را تقویت ظرفیت های کاری زنان شاغل دربخش مطبوعات ادارات و فراهم آوری زمینه های رشد کاری آنان خواند.

خانم کبیری افزود این برنامه به طور فشرده و در قالب دروس عملی و شفاهی پیش برده شد و شرکت کنندگان تکنیک های استفاده از لوازم خبرنگاری و کار با نرم افزارهای ویژه را فرا گرفتند.

به گفته وی این دوره آموزشی مفید بود و اکنون اشتراک کنندگان می توانند ضمن درک اهمیت اطلاع رسانی از آموخته هایشان در بهبود فعالیت های مطبوعاتی در ادارات استفاده کنند.

عادله کبیری حرفه خبرنگاری را گسترده و رو به پیشرفت خواند و گفت که لازم است برای کارآیی بهتر دانش آموخته گان، این برنامه پیگیری و دوره های بلند مدت برگزارشود.