پایان سیمینار مهارتهای پیشرفته رسانه‌ای در هرات

پایان سیمینار مهارتهای پیشرفته رسانه‌ای در هرات

۱۹ حمل ۱۳۹۴

هرات: سیمینار چهار روزه مهارت‌های پیشرفته رسانه‌ای برای سخنگویان ولایات، خبرنگاران و فعالان مدنی حوزه غرب به پایان رسید.

دفتر مطبوعاتی ولایت هرات گفته است که این سیمینار در مورد مکلفیت‌های دفا‌تر مطبوعاتی، دسترسی به اطلاعات، برنامه ریزی ارتباطات استراتیژیک، قانون رسانه‌های همگانی و ارتباطات سنتی برگزار شده بود.

اصیل الدین جامی سرپرست ولایت هرات که در مراسم پایانی این سیمنار شرکت کرده بود ضمن تمجید از فعالیت‌های دفتر رسانه‌‌های این ولایت، این برنامه را برای اطلاع رسانی و ارتباطات بهتر خبرنگاران با منابع دولتی مهم و مؤثر خواند.

وی با اشاره به نزدیکی هر چه بیشتر دولت با مردم از طریق رسانه‌ها گفت که حفظ دستاوردهای دولت در یک دهه گذشته در زمینه آزادی بیان یک وجیبه مهم است.

شماری از اشتراک کننده گان این سیمینار نیز ضمن ارزیابی مثبت از شیوه تدریس و محتوای موضوعات گنجانده شده در آن، برگزاری این سیمینار را در زمینه تبادل اطلاعات و شیوه‌های درست انتقال پیام مؤثر و کارا خواندند.

این برنامه از سوی دفتر رسانه‌های و لایت هرات به همکاری تخنیکی دفتر پهناگروپ راه اندازی شده بود.