اعطای بورسیه در زمینه مطالعه گزارشگری شبکه های اجتماعی

خبرنگارانی که به کاربرد شبکه های اجتماعی در گزارشگری عمومی  علاقه مند هستند می توانند برای یک فرصت مطالعاتی پنج روزه در امریکا درخواست دهند.

شرکت کننده گان دراین بورسیه تابستانی که از سوی دانشگاه ایالتی اوهایو اعطا می شود آخرین فنون و تاکتیک های بکارگیری شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توئیتر و لینکدین را بررسی خواهند کرد.

این دوره آموزشی از هفتم تا دوازدهم اپریل 2013 در شهر کلمبوس ایالت اوهایو برگزار می شود.

شرایط : متقاضیان این بورسیه باید دست کم پنج سال سابقه خبرنگاری داشته و افزون برآن به زبان انگلیسی نیز مسلط باشند.

آخرین مهلت ارایه درخواست : 30 نوامبر

برای ارایه اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه کنید