اعطای فرصت مطالعاتی در دانشگاه استنفورد امریکا

خبرنگاران با تجربه که قصد ارتقای مهارت‌های خود را دارند، می‌توانند برای دریافت فرصت مطالعاتی ده ماهه در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا درخواست دهند.

این بورسیه به خبرنگاران فرصت می‌دهد تا در مورد حضور خود در دانشگاه استنفورد در مورد موضوعات مورد علاقه خود تحقیق کنند.

این فرصت مطالعاتی که شامل ۶۵ هزار دالر است برای یک سال هزینه زندگی، تحصیل، مسکن و بیمه درمانی است و به ۲۰ خبرنگار تعلق می‌گیرد.

علاقمندان باید حداقل ۵ سال تجربه خبرنگاری داشته باشند.

مهلت فرستادن درخواست: اول دسامبر ۲۰۱۲

برای کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه کنید