بورسيه خبرنگاري ديجيتال در آلمان

 خبرنگاران علاقمند به ارتقای مهارت های گزارشگری دیجیتال می توانند برای شرکت در یک فرصت مطالعاتی در آلمان درخواست دهند.

بورسیه آکادمی بین المللی خبرنگاری شامل یک دوره آموزشی ده ماهه حضوری و آنلاین در رابطه با خبرنگاری دیجیتال است.

این فرصت مطالعاتی از سپتامبر ۲۰۱۲ آغاز می شود.

دریافت کنندگان بورسیه در شهرهای کلن، برلین و هامبورگ دوره خواهند دید و علاوه بر شرکت در کلاس های نظری در جلسات عملی شرکت خواهند کرد.

پس از دوره های حضوری، شرکت کنندگان در جلسات آنلاین که به مدت ۷ ساعت در طول هفته برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.

هزینه ثبت نام، سفر و اقامت شرکت کنندگان پرداخت خواهد شد.

آخرين مهلت : 7 مي 2012

برای اطلاعات بیشتر به این نشاني مراجعه کنید.