دعوت به شركت در کارگاه آموزشی خبرنگاری چندرسانه ای نیویورک تایمز

خبرنگاران علاقمند به فراگیری فناوری های جدید می توانند در دو دوره آموزشی آنلاین درباره رسانه های جدید شرکت کنند

این دوره های آموزشی به وسیله شبکه دانش نیویورک تایمز و پوهنتون ایالتی بل برگزار می شود.

یکی از این دو دوره درباره طراحی چندرسانه ای است که به موضوع هایی مانند اصول چندرسانه ای، ارتباطات تصویری، نحوه عرضه نوشتار و تصویر،‌ تاریخ طراحی و روایتگری و صفحه بندی می پردازد.

دوره دوم مربوط به گزارشگری ویدیویی چندرسانه ای است که شامل موضوع هایی مانند نحوه فیلم برداری، تدوین تصویر و روایتگری تصویری است.

این دوره های آموزشی از ۱۳ تا ۱۸ مارچ برگزار می شود و هزینه شرکت در هر کدام ۲۲۵ دالر است

برای اطلاعات بیشتر به این نشاني مراجعه کنید