استخدام مسئول فني استديو

استخدام  مسئول فني استديو

استخدام كننده:  راديو بي بي سي

محل وظیفه : كابل

تعداد پست ها : 1

داشتن مهارت قوي تكنالوژي معلوماتي( IT) و ماهواره.  تجربه  پخش صدا، نشرات زنده؛  توليد و تكنالوژي چند رسانه اي، دانش سيستم توليدات ديجيتالي و صدا

ویژه گی وظیفه : تمام روز

مدت قرارداد: دوامدار

مهلت نهايي ارايه درخواست :  4 حوت 1390

براي كسب جزئيات بيشتر به اين نشاني مراجعه كنيد